Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01590

Andefugle

Blisgås Anser albifrons eu01590

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Ret almindelig Sommer: Tilfældig Efterår: Fåtallig

Fotos


Blisgaas

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2021:  Blisgås  Anser albifrons  

DOFBasen:2021

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 407 285 1 713
Total 20 407 567 1 995
MaxRst 30 102 170 4 170
Nobs 32 80 96 11 1 220
Ndag 21 21 27 10 1 80
Fænologi 01.. …. …. …. ..16

2020:  Blisgås  Anser albifrons  

DOFBasen:2020

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 164 227 508 27 59 990
Total 5 164 413 523 27 89 1221
MaxRst 26 79 112 1 15 30 112
Nobs 13 42 65 1 12 2 14 149
Ndag 11 23 29 1 6 2 12 84
Fænologi 01.. …. …. ..01 05.. …. ..31

2019:  Blisgås  Anser albifrons  

Forårstræk: 9/2 - 12/4 i alt 969, flest 19/3 315 – I alt 20 observationsdage.
Efterårstræk: 15/10 - 18/12 i alt 47, flest 15/10 25. - I alt 5 observationsdage.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 407 497 65 44 2 1 1016
Total 33 888 1444 65 44 5 9 2488
MaxRst 12 150 310 3 5 310
Nobs 5 59 76 1 3 2 4 150
Ndag 5 20 27 1 3 2 4 62
Fænologi 02.. …. …. ..12 15.. …. ..31

2018:  Blisgås  Anser albifrons  
Der var også i 2018 mange Blisgæs om end det ikke blev et rekordår som i 2017.
I januar – februar sås mindre rastflokke på flere lokaliteter, og fra midten af marts i lidt større antal med som mest 20/3 82 Søndervang.
Træk første halvår: 7/1 – 16/4, i alt 471 med kulmination medio – ultimo marts. Bedste dag: 19/3 195.
Træk andet halvår: 12/10 3, 14/10 7, 7/11 1 og 18/11 40 - i alt 51.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 11 431 2 10 41 522
Total 55 49 735 2 78 47 20 986
MaxRst 11 9 82 29 6 20 82
Nobs 10 10 39 1 6 3 1 70
Ndag 7 9 19 1 6 2 1 45
Fænologi 01.. …. …. ..16 12.. …. ..29

2017:  Blisgås  Anser albifrons  
Blisgåsen fortsætter fremgangen fra de forrige år. Mange rastende i vinterhalvåret og et rekordtræk i foråret.
Træk første halvår: 23/2 – 16/4 med en enkelt efternøler 18/5, i alt 747 (ny rekord). De bedste dage: 28/2 220 (ny dagsrekord), 10/3 81 og 1/4 80.
I foråret var der op til 157 rastende (14/3) i Hovvig. Enkelte fugle hang ud længe i på lokaliteten og sidste forårsobs blev 29/5 1 2k.
Efterårstrækket var derimod ret beskedent. Bedste trækdage 28/9 15 og 21/10 31 - i alt 65.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 267 399 80 1 15 36 14 812
Total 57 1138 2425 88 5 1 20 36 36 3806
MaxRst 17 100 157 2 1 1 2 18 157
Nobs 9 38 59 8 5 1 4 5 6 135
Ndag 9 19 26 8 5 1 3 3 5 79
Fænologi 05.. …. …. …. ..29 14.. …. ..21 01..29

2016:  Blisgås  Anser albifrons  
Blisgåsen er i stor fremgang i disse år. Mange rastende i vinterhalvåret, pænt forårstræk og rekordtræk i efteråret.
Træk første halvår: 31/1 - 7/5 i alt 316. De bedste dage: 7/2 68, 4/3 53 og 16/3 88. I foråret var der op til 190 rastende 3/3 på Ringholm.
Efterårstrækket var enestående med ny rekord på 782 10/10 - 28/12 mod den tidligere på 278, heraf tre trækdage med over 100: 10/10 120, 15/10 170 og 16/10 247. I efteråret op til 124 rastende 19/10 på Søndervang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 113 195 3 756 18 8 1098
Total 35 638 1779 3 1469 109 68 4101
MaxRst 7 147 190 124 32 33 190
Nobs 9 28 52 1 35 8 6 139
Ndag 8 14 18 1 21 7 6 75
Fænologi 02.. …. ..28 07 08.. …. ..31

2015:  Blisgås  Anser albifrons  
Hovvig slog igen i år ny rekord med antallet af rastende Blisgås med 260 18/3. I perioden 9/3 til 24/3 blev der på alle observationsdage noteret over 100 og tre dage over 200.
Forårstrækket var godt - næstbedste nogensinde. En art i fremgang, og som også hos os er blevet et fast indslag i vinterhalvåret.
Forårstræk: 22/2 - 17/4 i alt 334. Knapt 59 % af forårstotalen blev set mellem 22/2 og 5/3 og de bedste dage var 24/2 26, 26/2 61, 5/3 78 og 4/4 100.
Efterårstrækket var selvom det nummerisk ikke var specielt stort over gennemsnittet lokalt set.
Efterårstræk: 7/10 - 27/12 i alt 79. De bedste dage: 26/10 32, 27/10 19 og 31/10 21.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 114 115 105 74 5 413
Total 28 153 2735 133 226 80 43 3398
MaxRst 7 11 260 23 26 39 10 260
Nobs 7 13 28 6 21 8 12 95
Ndag 6 7 21 5 17 7 10 73
Fænologi 02.. …. …. ..17 01.. …. ..27

2014:  Blisgås  Anser albifrons  
Fortsat fremgang for denne art og for nu fjerde år i træk rekord på forårstrækket.
Forårstræk: 5/2 - 17/5 i alt 386. 86 % trak ultimo februar - primo marts. Dage med over 30: 25/2 32, 27/2 169, 3/3 42 og 7/3 47.
Hovvig havde især i marts mange rastende Blisgæs. Ny absolut rastrekord blev noteret 11/3 med 127.
Efterårstræk: 6/10 – 9/11 i alt 45, flest 9/11 27. Efterårstrækket var i den bløde ende.

Største rasttal pr. måned i Hovvig: Sidste forår 18/5 og første efterår 6/10.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 46 127 2 1 10 3 1

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 275 105 5 1 18 27 431
Total 3 462 1715 12 2 46 31 12 2283
MaxRst 1 46 127 2 1 10 3 5 127
Nobs 3 26 41 6 2 10 3 4 95
Ndag 3 14 23 5 2 9 2 4 62
Fænologi 21.. …. …. …. ..18 06.. …. ..27

2013:  Blisgås  Anser albifrons  
Årets indledtes med lidt vinterflugt: 22/1 3 og 22/2 8 SV Hovvig.
Fortsat fremgang for denne art og for 3. år i træk årsrekord nu på 237 forårstrækkende fugle, mens forårets 2 topdage 5/3 60 og 3/4 57 indtager top 2 og 3 i historien. Trækket forløb mellem 27/2 og 9/4.
Efterårstrækket nåede 70, her iblandt dog 55 trækkende NØ, hvad de så ellers skulle der for, over Rørvig 9/10.
Rastende fugle blev set i Hovvig mellem 1/3 og 2/4 med flest 11/3 14. Igen fra 27/9 – 14/10 med maksimum på 6/10 15 og fra 2/12 – 30/12 med maksimum 17/12 20. Endelig kom der en sommerobservation 1/6 1 rastende Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 34 149 62 56 1 7 312
Total 3 34 210 74 1 2 95 1 72 492
MaxRst 14 8 1 2 15 20 20
N 1 2 24 12 1 1 8 1 8 58
Fænologi 22.. …. …. ..09 01 27.. …. …. ..31

2012:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 1460, 398)
Den store fremgang for Blisgås fortsætter og rekorderne fra 2011 blev overgået i år. Dagsrekorden på forårstrækket kom op på 79 (3/3) ud af et samlet rekordforårstræk på 194 i perioden 6/2 til 19/5.
Ud over de trækkende blev en flok på op til 26 set rastende ved Hovvig 16/1 - 18/1 og medio marts rastede en større flok i området Slettermosegaard, Nakke Skov og Hovvig med følgende maksimums tal 9/3 51, 16/3 25, 18/3 25 og 21/3 16. Flokken er også noteret som tf i Hovvig ved et par lejligheder. Disse er ikke talt med i træktotalen, idet redaktionen har tolket dem som overflyvende.
Efterår: Efterårstrækket fra 3/10 til 30/11 producerede 3 store dage 5/10 23, 22/10 52 og 20/11 25 – samlet 124. 2/10 sås 3 rastende i Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 1182, 278)
De stigende antal af Blisgæs i Danmark bemærkes også hos os. I 2011 blev det til både ny forårsdags- og sæsonrekord. 7/3 – 23/3 i alt 143 trækkende.
Alle observationer nævnes: 7/3 34, 8/3 47, 9/3 2, 12/3 8, 13/3 37, 15/3 5 og 23/3 10.
Ud over de trækkende blev en flok på 6 set rastende ved Hovvig/Nakke 11/3.
Efterår: 2/10 blev en meget stor flok på 110 fugle set trække mod sydvest først fra Rørvig Lyng 15:05 (BV) og 3 minutter senere 15:08 fra Hovvig (AF). Det er usædvanligt med så store trækflokke så langt mod nordvest som ved Rørvig. En enkelt 2k fugl blev samme dag set rastende i Hovvig.
Fra efteråret i øvrigt kun denne obs: 14/10 18 SV Hovvig. Efterårstræktotalen blev dermed 128.

DOFBasen:2011


2010:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 1032, 150)
Ganske som Sædgæssene blev forårstrækket af denne art skubbet ca. 2 uger og næsten alle observationer lå i 2. halvdel af marts, som så til gengæld præsterede en forårstræk-rekord!
Efter tidlige 26/2 4 Ø Nørrevang kom hovedtrækket ret koncentreret 17/3 - 26/3 med følgende trækdage: 17/3 26 NØ Korshage, 18/3 10 NØ Korshage, 21/3 10 NØ Rørvig, 22/3 8 Ø Nykøbing, 24/3 15 Ø Korshage og 26/3 2 Ø Korshage. Siden lidt ”løse” 1/ 4 3 V Korshage og 11/5 1 ad og 17/5 1 2k Ø Korshage. I alt 80 på forårstræk.
Rastende: 14/3 - 16/3 1 og 21/3 3 omkring Nakke.
Efterår: Ialt 46 trækkende som 3/10 8 SV Korshage og 11 SV Hovvig, 9/10 11 SV og 8/11 16 SV
Hovvig. Rastende fugle var 4/10 17 og 7/10 - 9/10 3 Hovvig.
Stort forår og pænt efterår for denne art, hvor vi ligger med små tal i den nordlige udkant af trækruterne.

DOFBasen:2010


2009:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 672, 360)
Rekordernes år for denne art - både forår og efterår.
Ses i Hovvig/Ringholm 5/1 – 10/2 (10 obsdage) med flest 24/1 10.
Derudover 9/2 3 Nakke og 10/2 2 Søndervang.
Forårstræk 24/2 – 4/4 (6 obsdage) i alt 46 fordelt som følger 24/2 11, 28/2 8, 3/3 4, 4/3 2, 14/3 11 og 4/4 10 alle Ø-NØ Korshage.
Enkelte rastende fugle noteres i trækperioden:
Hovvig: 3/3 2 og 10/3 9.
Slettermosegård: 7/3 6 og 15/3 2.
Noget så sjældent som sommerfund kan vi også præstere: 19/6 2 ad og 25/6 - 28/6 1 2k i Hovvig.
Efterårstrækket blev markant bemærket 23/10, da 275 Blisgæs lagde vejen forbi Hovvig på deres vej mod vinterkvarterene. Disse gæs, langt fra deres normale trækrute syd om Østersøen, blev talt i tre flokke 180 SV (12:19) og 55 + 40 SV (12:55)
Vi slutter året med 9/11 1 SV Hovvig og 1/12 1 V Nykøbing.

DOFBasen:2009


2008:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 610, 62)
Optræder 5/2 - 10/2, hvor en mindre flok fører sig frem: 5/2 - 9/2 25 rastende Hovvig, 10/2 8 NØ Hovvig, 13 rastende Hovvig og 7 SV Søndervang som meget vel er fraktioner af de samme 25 rodende rundt. Og som derefter forsvandt. Forårstræk er: 18/3 11 NØ (senere også 11 Hovvig, samme flok returneret?), 20/3 4 Ø og 21/5 1 Ø Korshage.
I efteråret lykkes det lige at finde en enkelt flok: 8/11 21 Ø Skredbjerg.
Normalt år – Blisgås er udpræget Østersø-trækker.

DOFBasen:2008


2007:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 566, 44)
7/1 2 ad Hovvig (EVR), 18/2 5 ad Hovvig (EVR), 16/3 3 Slettemosegaard (PG), 24/3 3 Slettemosegaard (AT), 25/3 1 trk Korshage (AF), 26/3 2 ad trk Korshage (PEL, EVR), 29/3 30 trk i én flok Korshage (LB, JHC) og 6/5 1 ad trk Flyndersø (BR, EVR), hvilket giver i alt 44 fugle i første halvår og dermed en rigtig pæn forårstotal.
Til gengæld brillierer arten med sit fravær i efteråret.

DOFBasen:2007


2006:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 535, 31)
13/3 2 trk Nørrevang (AF), 22/3 3 ad trk Korshage (EVR), 24/3 1 ad trk Korshage (LB, JHC, AF), 25/3 1 trk Korshage (AF), 28/3 1 2k trk Korshage og 7 rast Hovvig (JHC), 24/4 2 trk Korshage (AF) og 26/4 4 trk Korshage (AF), hvilket giver i alt 21 fugle i første halvår.
Efteråret gav ligeledes et par dage med trækkende og rastende fugle: 15/10 1 ad trk Hovvig (LB, PEL), 17/10 2 rast Hovvig (KES), 18/10 - 28/10 5 ad rast Hovvig (JHC, KES, JS) og endelig 3/12 4 trk Hovvig (HVR) i alt mindst 10 i efteråret. Men generelt ret få fugle og iøvrigt som normalt.

DOFBasen:2006


2005:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 514, 21)
2/1 5 ad + 3 2k rast Hovvig (EVR), 6/1 12 rast Hovvig (PG, JS), 6/2 4 rast Hovvig (LB), 22/3 4 trk Korshage (RF) og 15/11 1 ad trk Korshage (JHC).

DOFBasen:2005


2004:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 483, 31)
7/2 7 ad rast Hovvig (EVR), 10/3 3 trk Korshage (JHC), 14/3 3 trk Korshage (JHC, EVR) og 1 1k trk Hovvig (JHC), 18/3 4 trk Hovvig (JHC, AF), 15/4 11 trk Korshage (JHC, AF) og 12/10 2 ad trk Korshage (MD), som alt i alt må betragtes som et ret normalt år for arten.

DOFBasen:2004


2003:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 482, 1)
30/11 1 ad rst Hovvig (JHC) - det er mange år siden, at Blisgåsen har optrådt så fåtalligt.

DOFBasen:2003


2002:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 434, 48)
15/2 1 ad rst Hovvig (JS), 29/5 2 ad rst Hovvig (EVR), 5/10 ikke færre end 44 i flok trk Nykøbing (EVR) og 7/12 1 ad trk Hovvig (EVR).
Ret usædvanligt med to rastende adulte fugle ultimo maj. Forekomsten 5/10 er vor 3. største trækdag.

DOFBasen:2002


2001:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 426, 8)
Milde vintre giver traditionen tro kun få Blisgæs på Sjælland, således også i 2001. 14/1 1 ad + 1 2k rst (LB,PCC,EVR), 7/4 1 2k (LB), 8/4 1 2k (LB), 15/4 1 ad (EVR), 30/4 1 2k (LB), 16/10 2 ad + 4 1k (LB), alle Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 401, 25)
Traditionen tro kun få observationer af denne art: 25/10 og 27/10 2 ad rst Hovvig (EVR), 4/11 - 5/11 1 ad rst Hovvig (EVR, HVR), 9/12 1 ad rst (EVR, HVR) og 10/12 21 i flok SV Hovvig (HVR). Dermed ingen forårsfund.

DOFBasen:2000


1999:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 397, 4)
Ganske få observationer - et slapt år.
12/5 1 Ø KH (HVR), 18/9 1 V Nykøbing Sj. (EVR), 16/10 1 ad NV KH (LB) og 19/10 1 juv rst HV (AF, HVR).

DOFBasen:1999


1998:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 381, 16)
Et meget traditionelt år, idet der foreligger de sædvanlige få observationer fra forår og efterår. 22/2 1 ad N HV (EVR), 11/4 2 ad Ø KH (PCC, PEL, EVR, HVR), 26/9 7 ad rst HV (EVR,HVR), 2/10 3 ad + 1 1K rst Rørvig Bugt (AT) samt 8/11 2 V KH (EVR).

DOFBasen:1998


1997:  Blisgås  Anser albifrons (0, 377, 4)
Fænologi: (4/9) 16/10 – 17/4 (4/6)
Meget sjælden/sjælden forårstrækgæst, sjælden/fåtallig efterårstrækgæst og uregelmæssig vintergæst.
Uregelmæsig som rastende fra december til februar. Bortset fra 6/2 1989 6 ikke over 2 pr. dag. Tidligere uregelmæssig, i dag regelmæssig meget sjælden - sjælden forårsgæst med flest fugle (88 %), primo marts - primo april. De 3 største træktal: 8/3 1992 22, 26/3 1992 9 og 2/4 1996 5. Flest rastende 30/3 1988 6 Hovvig.
Om efteråret flest fugle (98 %) ultimo september - medio november. De 3 største træktal: 11/11 1995 66, 3/10 1982 60 og 22/9 1978 22. Ved 2 tilfælde større rastflokke i Hovvig området: Ultimo oktober - ultimo november 1983 op til 82 rastende og 17/11 - 18/11 1990 20 - 95 rastende.
Månedsfordeling i procent af 532 Blisgæs set fra 1976 til 1996.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0,7 1,9 10,2 3,2 0,4 0,4 0 0 6 38,5 37,4 1,3

Årstotaler 1973 - 1998. Femårsgennemsnit og højeste årstotal i hver femårsperiode.

Periode 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Gennemsnit 5 20 18 19 29
Maksimum 11 66 82 39 83

1997: 15/4 - 9/5 2 ad Hovvig. Desuden fra samme periode 20/4 1 ad Ø 09:36 Korshage (EVR) og 26/4 1 Hyldegårdsvej (PEL). Ingen fra efteråret (manglende østenvindsperiode på rette tidspunkt).
 

DOFBasen:1997


1996:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 356, 21)
Forår: 2/4 5 NØ (10:58) Hovvvig (LB, JW) og 7/4 1 Ø (15:09) Nørrevang - Korshage (LB, PCC, EVR, HVR).
Efterår: 23/10 4 SV (10:55) Korshage (EVR) og 14/11 11 trækkende (11:55) (HVR).

DOFBasen:1996


1995:  Blisgås  Anser albifrons  (0, 273, 83)
I Hovvig området sås 1 enkelt fugl på følgende datoer: 7/1, 21/1 - 22/1, 4/2, 15/3 - 16/3 og 21/4: Sidstnævnte dato flyvende NV 08:30.
Efterår: 4/9 - 18/9 1 og 24/10 - 29/10 1. I følge en af observatørerne 2 forskellige fugle.
Træk: 15/10 13 SV (13:51) Korshage, 22/10 1 SV (12:12) Korshage og 11/11 66 SV (12:45) Hovvig.

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 164 227 508 27 59 990
Total 5 164 413 523 27 89 1221
MaxRst 26 79 112 1 15 30 112
Nobs 13 42 65 1 12 2 14 149
Ndag 11 23 29 1 6 2 12 84
Fænologi 01.. …. …. ..01 05.. …. ..31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 407 497 65 44 2 1 1016
Total 12 407 952 65 44 5 7 1492
MaxRst 12 150 310 3 5 310
Nobs 5 45 58 1 3 2 4 118
Ndag 5 20 27 1 3 2 4 62
Fænologi 02.. …. …. ..12 15.. …. ..31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 11 323 2 10 41 409
Total 33 11 433 2 39 41 20 579
MaxRst 11 9 82 29 6 20 82
Nobs 9 10 35 1 6 3 1 65
Ndag 7 9 19 1 6 2 1 45
Fænologi 01.. …. …. ..16 12.. …. ..29

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 259 374 80 1 15 35 14 778
Total 259 559 80 2 1 17 35 32 985
MaxRst 17 100 157 2 1 1 2 18 157
Nobs 9 30 46 8 5 1 4 4 6 113
Ndag 9 19 26 8 5 1 3 3 5 79
Fænologi 05.. …. …. …. ..29 14.. …. ..21 01..29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 84 182 3 654 18 8 954
Total 5 84 417 3 778 18 41 1346
MaxRst 7 147 190 124 32 33 190
Nobs 9 19 43 1 27 9 6 114
Ndag 8 14 18 1 21 7 6 75
Fænologi 02.. …. ..28 07 08.. …. ..31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 98 115 105 74 5 397
Total 7 98 375 105 74 39 15 713
MaxRst 7 11 260 23 26 39 10 260
Nobs 6 10 26 6 20 7 12 87
Ndag 6 7 21 5 17 7 10 73
Fænologi 02.. …. …. ..17 01.. …. ..27

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 273 76 5 1 18 27 400
Total 1 273 203 5 2 28 27 5 544
MaxRst 1 46 127 2 1 10 3 5 127
Nobs 3 25 31 6 2 10 3 4 84
Ndag 3 14 23 5 2 9 2 4 62
Fænologi 21.. …. …. …. ..18 06.. …. ..27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 34 136 62 56 1 7 299
Total 3 34 150 62 1 71 1 27 349
MaxRst 14 8 1 2 15 20 20
Nobs 1 2 24 12 1 1 7 1 8 57
Ndag 1 2 15 4 1 1 7 1 8 40
Fænologi 22.. …. …. ..09 01 27.. …. …. ..31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 174 1 91 28 340
Total 26 46 234 2 94 28 430
MaxRst 26 51 2 1 3 51
Nobs 4 1 22 5 2 9 2 45
Ndag 4 1 11 5 1 8 2 32
Fænologi 16.. …. …. …. ..19 02.. ..30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 119 128 247
Total 125 129 254
MaxRst 6 1 6
Nobs 16 3 19
Ndag 8 2 10
Fænologi 07..23 02..14

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 66 3 2 19 16 110
Total 4 69 5 2 36 16 132
MaxRst 3 2 17 17
Nobs 1 11 3 2 6 1 24
Ndag 1 8 3 2 5 1 20
Fænologi 26.. …. …. ..17 03.. ..08

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 25 10 275 1 1 342
Total 10 30 34 10 2 275 1 1 363
MaxRst 10 3 9 2 10
Nobs 6 6 11 1 3 1 1 1 30
Ndag 6 5 8 1 3 1 1 1 26
Fænologi 05.. …. …. ..04 19..28 23.. …. ..01

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 4 1 21 63
Total 63 4 1 21 89
MaxRst 26 26
Nobs 8 1 1 1 11
Ndag 5 1 1 1 8
Fænologi 05.. ..20 02 08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 1 34
Total 2 5 36 1 44
MaxRst 2 5 3 5
Nobs 1 1 5 1 8
Ndag 1 1 5 1 8
Fænologi 07.. …. ..29 06

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 6 1 4 20
Total 23 6 6 4 39
MaxRst 14 5 14
Nobs 8 2 5 1 16
Ndag 5 2 5 1 13
Fænologi 13.. ..26 15..28 03

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 6
Total 12 4 4 2 22
MaxRst 12 4 12
Nobs 3 1 1 2 7
Ndag 3 1 1 1 6
Fænologi 02.. …. ..22 15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 11 22
Total 7 11 11 29
MaxRst 7 7
Nobs 1 4 1 6
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 07.. …. ..15

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 44 1 45
Total 1 2 44 1 48
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 15 29 05 07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 7
MaxRst 1 6 6
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 01..30 16

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 21 23
MaxRst 2 1 21 21
Nobs 2 2 2 6
Ndag 2 2 2 6
Fænologi 25.. …. ..10

1999:
DOFBasen:1999

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 12 18.. ..19

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 5
Total 1 4 7 2 14
MaxRst 2 7 4 7
Nobs 1 2 1 2 1 7
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 22 11 26.. …. ..08

art/01590.txt · Sidst ændret: 2020/06/29 17:39 af kes