Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01860

Andefugle

Gråand Anas platyrhynchos eu01860

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Graaand

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2021:  Gråand  Anas platyrhynchos  

DOFBasen:2021

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 35 2 42
Total 2318 978 59 9 10 3374
MaxRst 1700 660 60 34 44 1700
Nobs 87 109 111 117 88 512
Ndag 30 27 31 30 31 149
Fænologi 01.. …. …. …. ..31

2020:  Gråand  Anas platyrhynchos  

DOFBasen:2020

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1 3 5 6 6 12 15 8 5 16 90
Total 598 59 12 8 14 11 14 45 12 76 956 108 1913
MaxRst 440 140 55 28 67 125 250 75 8 250 580 420 580
Nobs 80 78 99 48 48 28 25 11 15 27 52 48 559
Ndag 29 26 31 27 30 20 17 9 12 19 26 24 270
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Gråand  Anas platyrhynchos 

Træk første halvår: 11/3 2, 9/4 2 og 23/5 2 - i alt 6.
Træk andet halvår: 11/8 - 31/12 i alt 106, flest 9/12 21. - I alt 17 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
140 140 430 190 65 160 130 20 31 16 25 16 8 20 11 40 60 120 125 170 290 220 30 3 25 10 20 30 140 240 530 290 80

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 13 39 15 12 27 112
Total 1565 56 49 31 15 28 1 68 39 80 304 865 3101
MaxRst 760 190 130 25 20 120 290 221 15 65 240 530 760
Nobs 73 62 61 56 46 37 23 23 30 51 71 39 572
Ndag 27 25 28 30 24 24 17 17 23 25 28 22 290
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Træk første halvår: 7/1 – 13/6 i alt 29, flest 7/1 10 V Korshage.
Træk andet halvår: 5/8 – 25/11 i alt 91, flest 23/9 17 V Korshage.
Ret få rastende fugle i Hovvig. I andet halvår pga. lokalitetens udtørring.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 7/12 300):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
135175 64  64 50 70140140 75160 95300

De største rasttal fra andre lokaliteter: 5/2 161 Rørvig Bugt og 26/11 520 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 5 1 1 10 16 32 28 15 120
Total 2305 1460 1048 369 268 332 477 948 588 903 3023 2129 13850
MaxRst 135 175 200 64 50 70 140 140 75 160 520 300 520
Nobs 48 31 44 32 34 20 22 28 32 31 39 30 391
Ndag 29 25 29 28 26 16 19 23 28 23 28 21 295
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Første halvår: 6/3 – 26/6 i alt 18, flest 6/3 5 SØ Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 23/12 i alt 49, flest 5/8 8 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/9 400):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
33022575356958130150400110225250

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2 5 1 17 8 16 7 67
Total 2958 1072 1198 239 269 342 228 642 1419 968 2216 2324 13875
MaxRst 330 225 75 35 69 58 130 150 400 110 225 250 400
Nobs 70 42 74 48 54 28 10 30 38 54 39 42 529
Ndag 27 19 29 27 27 19 7 19 24 28 21 25 272
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Træk første halvår: 31/1 – 12/5 i alt 22, flest 7/2 5 SØ Korshage.
Efterårstræk: 7/7 – 28/12 i alt 130, flest 30/10 26 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 10/12 640):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
60 250 110 45 88 240 500 500 300 150 325 640

Yngler i Hovvig. Kun rapporter om 3 par set med pullus.
Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter 6/1 375 Nykøbing Bugt/Havn, 10/1 140 Plantage Kysten., 7/11 184 Rørvig Bugt og 30/12 170 Dybesø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 7 2 4 14 14 21 41 16 24 152
Total 3674 2034 890 376 589 1360 3699 2918 914 1613 2591 4294 24952
MaxRst 375 250 110 45 88 240 500 500 300 150 325 640 640
Nobs 96 88 67 55 68 50 48 30 33 52 40 47 674
Ndag 31 29 28 30 30 27 28 24 20 29 27 27 330
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Første halvår: 11/1 2 V Korshage.
Efterårstræk: 15/6 - 25/12 med i alt 225, flest 8/11 42 V Korshage. Både dags- og sæsonrekord.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 24/12 560):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
70 80 45 30 42 25 400 400 65 120 150 560

Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 22/1 110 Korshage, 7/2 200 Rørvig Bugt og 22/2 245 Dybesø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 2 6 42 117 47 227
Total 1399 2112 452 210 265 130 938 1973 860 1368 1913 3927 15547
MaxRst 126 245 45 30 42 25 400 400 115 120 150 560 560
Nobs 41 46 51 53 51 22 20 21 38 56 72 55 526
Ndag 22 21 28 29 29 14 13 16 21 28 28 29 278
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Træk første halvår: 5/1 - 7/4 med i alt 33, flest 9/3 18 Korshage.
Efterårstræk: 16/8 - 20/12 med i alt 41, flest 27/10 8 SV Korshage.
Største rastantal 30/12 630 Rørvig Bugt.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 21/8 500):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
130 250 45 50 170 175 370 500 300 230 130 130

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 27/10 320 Nykøbing Bugt

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 8 18 1 2 11 10 9 2 67
Total 3570 4060 464 266 483 708 1067 1253 885 2878 3851 3779 23264
MaxRst 325 410 54 50 170 175 370 500 300 320 525 630 630
Nobs 40 44 47 44 43 33 26 24 32 54 52 39 478
Ndag 22 23 26 24 28 18 20 19 23 28 26 25 282
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Forårstræk: 5/4 - 10/4 med i alt 8. Største dag blev 9/4 4 Ø Korshage.
Efterårstræk: 13/10 - 28/11 med i alt 25, flest 17/11 11 V Korshage.
Største antal 24/1 580 Rørvig Bugt.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
243 25 35 210 45 30 100 150 75 150 250 160

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 3 3 18 33
Total 4962 1369 1605 463 178 128 200 794 746 1788 2228 2320 16781
MaxRst 580 250 450 210 45 30 100 150 75 380 250 240 580
N 37 30 36 34 25 11 10 26 33 33 33 30 338
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Forårstræk: 1/1 – 10/4 i alt 60, heraf 25 januar.
Iagttaget i Hovvig 2/1 – 27/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolutte maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
477 200 20 35 30 30 - - 150 272 300 210
393 119 105 40 56 122 202 279 210 275 507 264
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1600 1175

Generelt små antal året igennem, dog var januar over gennemsnittet. Arten blev ikke optalt i juli og august.
Ynglefugle: Der er rapporteret 4 par med pulli fra Hovvig og 1 par Flyndersø, hvilket naturligvis ikke afspejler det reelle antal ynglepar. En art, hvor rapporteringsiveren godt kunne intensiveres – det gælder også ynglefundene – fuglene bliver set, men noteres ikke – og rapporteres derfor heller ikke.
Efterårstræk: 27/8 – 14/11 i alt 39.
Dybesø: max 3/12 170. Korshage 12/2 215. Rørvig Bugt: max 15/1 320, 2/2 490, 10/12 585 og - dæleme 24/12 450 i bugten. Og formentlig 1 - 2 ænder i ovnen!
Nakke Skov: max 5/3 16. Nykøbing Bugt: max 5/2 510 og 29/12 190. Nakke Hage: max 5/2 35.
Kysten ved Sandflugtsplantagen: 13/12 245.

DOFBasen:2012


2011:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Træk forår: I alt 14 mellem 9/3 og 9/5.
Iagttaget i Hovvig 17/1 – 28/12 (71 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
800 320 360 25 45 59 75 88 60 342 1600 760
233 58 45 43 55 119 224 299 205 242 200 180
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Rørvig Bugt/Havn 1/1 – 11/3 (15 observationsdage) op til 515 1/1 og 11/9 – 22/12 (32 observationsdage) op til 180 22/12.
Nykøbing Havn/Bugt 1/1 – 26/2 (11 observationsdage) op til 580 24/2.
Træk efterår: I alt 25 mellem 3/8 og 10/12.

DOFBasen:2011


2010:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Iagttaget i Hovvig 11/1 - 26/11 (40 observationsdage, så en del dage er der ikke talt Gråænder!).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
400 3 32 40 11 78 350 350 250 44 140 0
219 138 141 80 47 85 243 456 396 446 403 249
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Oplysninger om minimum fem ynglepar - det reelle tal er formentlig en del højere!
Rørvig Bugt 1/1 - 6/3 (14 observationsdage) op til 360 11/2 og 9/9 - 31/12 (16 observationsdage) op til 555 30/11.
Nykøbing Havn/Bugt 1/1 - 24/2 (13 observationsdage) op til 686 24/2 og 7/9 - 21/12 (8 observationsdage) op til 600 7/12.

DOFBasen:2010


2009:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
45 40 65 40 40 135 440 545 60 240 210 180
263 85 116 52 62 120 147 260 377 469 344 272
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Oplysninger om minimum tre ynglepar – dette tal er formentlig en del højere!
Rørvig Bugt 1/1 – 1/3 (14 obsdage) op til 765 og 1/7 – 31/12 (30 obsdage) op til 600 14/11.
Dybesø 17/1 – 5/12 (17 obsdage) flest 24/1 25.
Nykøbing Bugt 6/1 – 29/5 (4 obsdage), flest 13/2 430 og 28/12 860 samt 30/12 80.

DOFBasen:2009


2008:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
50 150 35 24 146 230 75 240 470 340 534 225
313 69 139 87 39 82 166 333 447 521 321 255
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Der er indsendt oplysninger om 6 - 8 ynglepar i Hovvig.
Rørvig Bugt: 1/1 – 31/3 op til 275 (8 obsdage) og 17/11 – 31/12 op til 275 (8 obsdage).
Dybesø: 28/2 – 30/12 (17 obsdage) flest 4/11 14.

DOFBasen:2008


2007:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Sandelig om der ikke er indsendt nogle små træktal fra forårsmånederne. Mellem 24/3 og 15/4 blev der noteret i alt 14.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
670 80 35 70 40 110 70 170 - 410 50 156
166 65 165 91 39 60 202 387 435 499 467 224
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Generelt små tal året igennem, dog var januar og februar over gennemsnittet. Men tallene er bestemt ikke prangende. Hvor mange af fuglene, der reelt har ”vikingeblod” i årene er jo også et spørgsmål, da mange fugle er udsat gennem året. Næh, det var nu bedre i 60´erne, da vi havde vaskeægte, hårdfører Gråænder i vigen, sammenlignet med nutidens halvtamme ænder, der gladeligt tager i mod alt spiseligt, ja, selv franskbrød, fra broen og bådehuset i Hovvig.
Ynglefugle: Min. 12 kuld er rapporteret fra Hovvig. Desuden 1 kuld Flyndersø og 1 kuld Korshage.
Rørvig Bugt maks: 9/2 110, 16/2 110, 3/11 84, 29/11 150, 16/12 250 og 22/12 130.
Dybesø: Som sædvanligt kun små tal herfra, maks 21/12 17.

DOFBasen:2007


2006:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 15 60 40 40 40 186 190 40 175 65 340
421 226 188 89 58 87 183 485 518 492 538 255
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Årets bedste måned var december, der var over gennemsnittet. Men ellers må man konstatere, at tallene generelt var små igennem året.
Ynglefugle: Mindst 7 kuld er rapporteret, hvilket givet er noget under det faktiske antal. Sidste år var der 13 kuld.
Efterårstræk: 8/10 - 12/12 i alt 38.
Nykøbing Bugt maks.: 22/1 140 og 4/3 120.
Nykøbing Havn maks.: 29/1 85 og 31/1 100.
Nakkehage maks.: 29/1 350.
Rørvig Havn maks.: 29/1 210.
Rørvig Bugt maks.: 31/1 120 og 5/3 410 - sidstnævnte, et et pænt tal herfra.

DOFBasen:2006


2005:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Materialet i år omfatter notater af i alt 6253 Gråænder, der er indsendt af 12 observatører, hvilket er en klar fremgang – både på ænder og meddelere. Alligevel var der en del observatører, der ikke fik denne spektakulære art i notesbogen i år – og dermed som årsart!
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
330 110 200 75 45 140 183 440 - 640 780 210
401 290 150 93 61 61 222 530 518 476 478 330
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Ynglefugle: Mindst 13 kuld er indrapporteret, men det antages, at ynglebestanden er noget større.
Rørvig Bugt max: 15/1 90 og 19/2 85.
Nykøbing Bugt max: 9/3 150.
Nykøbing Havn max: 9/3 25.
Nakkehage max: 9/3 70.
Korshage max: 2/2 24 og 19/2 30.

DOFBasen:2005


2004:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Lidt forårstræk bemærket 31/3 8 og 25/5 2 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 70 250 50 40 82 220 - 620 780 290 430
425 400 150 115 66 40 223 530 648 345 540 288
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Ynglefund: min. 6 kuld er rapporteret.
Efterårstræk: sparsomt med iagttagelser, blot 10/10 - 19/11 i alt 24. Næppe det reelle antal.
Nykøbing Bugt: 3/1 540 og 18/1 275.
7 observatører indrapporterede i alt 3942 Gråænder i 2004 - tak for det. Men er Gråand slet ikke set i august i år?

DOFBasen:2004


2003:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
250 - 150 200 30 40 170 530 680 600 420 140
427 482 150 30 78 - 240 150 637 227 520 350
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Ynglefugle: 1 kuld meddelt - nærmest som provokation eller kuriosum. Adskillige par yngler hvert år i Hovvig, men er altså ikke indrapporteret dette år.
Større tal fra de øvrige lokaliteter: 1/1 450 og 22/2 420 begge Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2003


2002:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
250 - - - 38 - 250 - 400 300 780 -
377 406 121 30 77 34 238 500 703 209 680 435
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Selvom der gik hit feber i folket i maj med indlagt braksvale focus, så fik Gråand dog lidt opmærksomhed fra observatørerne. I hvert fald er der indkommet et reelt tal. Det samme kan ikke siges om den øvrige del af året, og det er uforståeligt, at arten slet ikke er set i Rørvig i år i februar, august og december. F.eks. er der indsendt flere observationer af Hvidvinget Korsnæb, Tredækker, Plettet Rørvagtel fra august måned, men Gråand - den er kanøflet. Som nævnt i H.C. Andersen´s Eventyr, er det ikke nemt at være en almindelig, ydmyg, lille and i andegården.
Ynglefugle: 11 kuld meddelt, der naturligvis ikke afspejler det reelle antal ynglepar i vigen. Antages at være betragteligt over det angivne tal.
Større tal fra øvrige lokaliteter: 6/1 69, 27/1 42 og 30/9 30 alle Rørvig Bugt.

DOFBasen:2002


2001:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
855 500 150 30 135 - 90 - 370 140 420 240
343 383 491 - 45 34 211 667 713 573 660 449
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

Ynglefugle: 7 kuld er rapporteret, men antages at være betydeligt under det reelle antal.
De seneste år er der råbt „vagt i gevær“ med ønsket om mere materiale på denne spændende andefugl. Ønsket om flere ænder på skrift er hørt - i alt 6294 fugle er indsendt - en fordobling i forhold til sidste år. I 2000 var der ikke kvalificerede tal fra 6 af årets 12 måneder, men i år er der kun to måneder uden optællinger. Så det går den rigtige vej. Men det er stadig ikke godt nok - Gråand er f.eks. slet ikke set i Rørvig i august 2001 - kan det ha´ sin rigtighed? Men der var trods alt 5 bidragsydere, der fik arten på årslisten i Rørvig 2001.
Større tal fra øvrige lokaliteter: 4/2 1630 Nykøbing Bugt, 21/1 15 Dybesø, 4/2 30 Korshage, 25/2 25 Rørvig Havn, 8/12 92 Rørvig Bugt, 29/12 45 Søndervang, 31/12 11 Skansehage, som er max fra de respektive steder.

DOFBasen:2001


2000:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
250 300 - - 60 - 380 - - 560 - 510
336 339 377 40 45 108 86 632 788 578 812 570
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1140 1600 1290 1175

I alt 40 notater af i alt 3222 Gråænder er alt hvad der er indsendt. Således er der ikke kvalificerede tal fra marts, april, juni, august, september og november. Observatørerne bedes intensivere optællingerne af denne interessante and.
Ynglefugle: min 8 kuld meddelt.
Dybesø: set året rundt med max 8/1 100, 26/10 65, 15/11 55, 28/11 48 og 10/12 170.
Fem bidragsydere på denne art.

DOFBasen:2000


1999:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
520 400 - - - - - - 1140 125 - 260
356 259 370 145 59 118 164 786 703 703 710 658
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1013 1600 1290 1175

Denne smukke and med krølle på halen, er ikke særlig populær i notesbøgerne, og der er kun indkommet 35 enkeltobs af denne spændende art. Nok er den rimeligt almindelig, men hvorfor skal den kanøfles? Mere materiale på denne art ønskes.
Ynglefugle: Min 24 kuld meddelt fra Hovvig (SogN).
Der er tilsyneladende mange af de faste observatører, der ikke fik Gråanden som årsart - kun 4 personer kan bryste sig af at have set arten i 1999.

DOFBasen:1999


1998:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
260 730 - - - - - 150 - 10 360 390
322 248 323 230 63 131 165 811 672 825 763 668
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1013 1600 1290 1175

Ynglefugle: 10 - 15 kuld er indrapporteret Hovvig. Desuden 1 kuld fra Dybesø.
Årets største tal kommer dog fra Nykøbing Bugt: 22/11 1550, som er et ganske pænt rasttal lokalt - faktisk højeste notering i bugten, idet den hidtil bedste var 26/1 1992 med 1300.

DOFBasen:1998


1997:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Fåtallig ynglefugl og almindelig træk og vintergæst.
Almindelig som rastende i Hovvig fra august til marts. Forlader Hovvig ved islægning i vintermånederne og ses da primært på lokaliteterne Nykøbing Bugt/Havn (maksimum 26/1 1992 1300), Rørvig Bugt/Havn (flest 10/2 1996 838). Fra april til juli fåtallig som rastende i Hovvig.
De senere år sjælden forårstrækgæst på Korshage fra medio januar til ultimo maj med flest fugle i marts (61 %). Uregelmæssig efterårstrækgæst fra august til primo december på Korshage, flest fugle (53 %) ses i perioden medio oktober til primo december.
Herudover regelmæssig som rastende i Dybesø (maksimum 20/12 1993 260) og Flyndersø (maksimum 24/9 1989 90). Årlig fåtallig ynglefugl (dog almindeligste ynglende andefugl) i Hovvig. I de senere år er der gennemsnitligt registreret 18 kuld pr. sæson. Tilfældige oplysninger om ynglefugle foreligger endvidere fra Dybesø, Flyndersø, Nykøbing Bugt, Nakkehage og Nørrevang.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
100 91 ? 35 34 243 850 600 ? 1260 775
562 428 465 178 116 183 164 873 643 862 677 576
217 263 249 88 52 101 155 597 404 512 577 381
1200 1000 890 400 300 300 450 2000 1013 1600 1290 1175

1997: Største vintertal fra lokaliteter med trecifrede antal: 11/1 350 Nykøbing Havn, 1/2 650 Nykøbing Bugt og 16/2 250 Rørvig Bugt. Ingen indsendt fra foråret på Korshage. Ynglefugle: 17 kuld i Hovvig. 38 efterårstrækkende mellem 14/9 og 3/10 på Korshage, flest 21/9 35.

DOFBasen:1997


1996:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Vinterrast Nykøbing Havn med største dagstal pr. måned : 1/1 50, 25/2 600 og 9/3 450. Vintermax på øvrige lokaliteter: 10/2 898 Rørvig Havn/Bugt, 12 Korshage og 22 kysten ud for Dybesø.
Iagttaget i Hovvig 9/3 - 1/12. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 890 ? 40 33 9 1000 400 1600 360 250
618 576 387 198 152 187 193 733 605 351 685 654
1200 1000 800 400 300 300 450 2000 1013 720 1290 1175

Ynglefugle: ca. 10 kuld (LB, EVR).
Træk forår: 21/3 2 Ø og 8/4 2 Ø. Efterår: 30/10 16, 2/11 7 og 14/11 5.
Dybesø max forår: 17/4 15 og efterår: 3/11 90.

DOFBasen:1996


1995:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
900 465 150 40 60 256 5 530 1013 ? 1270 1175
444 563 381 202 155 146 221 680 469 481 631 654
1200 1000 800 400 300 300 450 2000 930 720 1290 1175

Ynglefugle Hovvig: 19 kuld, gennemsnitlig kuld størrelse 6,95 (S&N). Desuden 5 pull Nørrevang.
Korshage : Småflokke ses året rundt uden noget specielt mønster. „Største“ tal 5/3 12 V og 30/10 15.
I begge ender af året giver is større tal udenfor Hovvig. Max fra de respektive lokaliteter nævnes : 15/1 600 Nykøbing Bugt, 30/12 400 Nykøbing Havn og 31/12 150 Skansehage.
Dybesø max: 1/1 110 og 3/12 120.

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1 3 5 6 6 12 15 8 5 16 90
Total 598 59 12 8 14 11 14 45 12 76 956 108 1913
MaxRst 440 140 55 28 67 125 250 75 8 250 580 420 580
Nobs 80 78 99 48 48 28 25 11 15 27 52 48 559
Ndag 29 26 31 27 30 20 17 9 12 19 26 24 270
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 13 39 15 12 27 112
Total 1560 34 9 6 6 24 30 39 80 298 805 2891
MaxRst 760 190 130 25 20 120 290 221 15 65 240 530 760
Nobs 73 62 61 56 46 37 23 23 30 51 71 39 572
Ndag 27 25 28 30 24 24 17 17 23 25 28 22 290
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 5 1 1 10 16 32 28 15 120
Total 441 47 368 3 10 23 2 16 34 49 679 529 2201
MaxRst 170 175 200 64 50 71 140 140 75 160 520 300 520
Nobs 75 54 73 49 48 23 24 32 53 42 59 42 574
Ndag 29 25 29 28 26 16 19 23 28 23 28 21 295
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2 5 1 17 8 16 7 67
Total 649 120 41 13 14 7 8 32 418 16 3 295 1616
MaxRst 330 225 75 35 69 73 130 150 400 110 225 250 400
Nobs 63 37 60 41 47 24 9 27 39 50 31 40 468
Ndag 27 19 29 27 27 19 7 19 24 28 21 25 272
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 7 2 4 14 14 21 41 16 24 152
Total 950 20 60 13 9 35 19 15 26 101 264 915 2427
MaxRst 375 250 110 45 88 240 500 500 300 150 325 640 640
Nobs 99 90 69 56 68 48 48 31 33 52 40 48 682
Ndag 31 29 28 30 30 27 28 24 20 29 27 27 330
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 2 6 42 112 47 218
Total 224 579 2 14 4 21 4 13 126 205 244 779 2215
MaxRst 126 245 45 30 42 25 400 400 115 120 150 560 560
Nobs 42 46 51 53 52 20 20 21 38 58 71 55 527
Ndag 22 21 28 29 29 14 13 16 21 28 28 29 278
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 8 17 1 2 11 10 9 9 73
Total 59 627 62 6 24 9 11 502 12 367 77 859 2615
MaxRst 325 410 54 50 170 184 370 500 300 320 525 630 630
Nobs 41 43 46 44 42 35 27 24 32 53 53 40 480
Ndag 22 23 26 24 28 19 20 19 23 28 26 25 283
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 3 3 18 33
Total 1965 48 763 18 10 66 3 529 318 267 3987
MaxRst 580 250 450 210 45 30 100 150 75 380 250 240 580
Nobs 38 30 36 34 25 11 10 26 33 33 33 30 339
Ndag 22 21 24 24 15 11 10 19 27 25 20 20 238
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 29 6 4 24 5 6 99
Total 587 1848 124 10 52 11 32 7 306 1326 4303
MaxRst 477 510 65 35 30 45 8 21 150 272 300 585 585
Nobs 32 42 15 15 20 15 3 14 22 30 23 37 268
Ndag 19 21 11 14 10 12 3 13 19 22 19 24 187
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 6 1 4 1 18 8 2 47
Total 775 609 61 13 1 13 20 1 24 1788 74 3379
MaxRst 800 580 360 25 45 83 81 88 60 342 1600 760 1600
Nobs 21 27 30 17 16 22 9 11 14 29 24 12 232
Ndag 13 16 21 12 14 15 8 9 12 20 18 11 169
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 15 6 18 48
Total 1098 1052 13 12 30 5 110 21 641 1513 4495
MaxRst 660 686 32 40 11 93 350 350 250 180 555 600 686
Nobs 28 20 13 19 6 15 4 9 6 12 18 16 166
Ndag 18 17 7 13 5 7 4 6 5 9 16 11 118
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 1 2 7 3 23
Total 165 1470 21 4 16 546 2 22 754 889 3889
MaxRst 395 765 124 40 40 140 440 545 85 240 754 860 860
Nobs 15 16 13 11 6 9 10 7 6 15 11 15 134
Ndag 9 10 9 11 6 7 7 7 6 12 9 11 104
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 17 5 5 85
Total 408 97 29 13 18 25 5 575 226 1396
MaxRst 350 174 35 24 146 230 80 240 470 340 534 225 534
Nobs 11 7 16 21 12 4 4 4 2 5 11 14 111
Ndag 7 6 9 13 10 4 3 4 2 5 7 8 78
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1 17 8 36
Total 673 110 12 11 7 5 11 17 275 1121
MaxRst 670 110 35 70 40 110 70 170 40 410 150 250 670
Nobs 7 5 10 10 11 11 7 3 1 5 7 12 89
Ndag 5 4 8 8 10 9 7 3 1 4 6 7 72
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 24 12 38
Total 922 410 7 4 368 24 14 1749
MaxRst 350 50 410 40 40 42 368 190 40 175 65 340 410
Nobs 8 2 9 6 4 7 7 3 1 4 4 4 59
Ndag 4 1 8 6 4 5 6 3 1 3 3 4 48
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 300 1 3 4 308
Total 90 30 123 1 2 6 740 1 783 4 1780
MaxRst 330 110 200 75 75 140 186 440 640 780 210 780
Nobs 4 7 8 2 7 10 7 3 1 4 2 5 60
Ndag 4 4 5 2 6 7 4 3 1 4 2 4 46
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 6 12 26
Total 565 278 2 4 786 12 1647
MaxRst 540 70 250 50 40 82 220 570 780 290 780
Nobs 4 2 4 4 4 6 1 1 5 4 35
Ndag 3 2 3 3 3 6 1 1 5 3 30
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..17 05.. …. ..21

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 3 15 26
Total 857 6 4 4 2 683 15 1571
MaxRst 450 420 150 200 30 40 170 530 680 600 420 140 680
Nobs 4 2 2 4 5 1 2 2 2 2 3 5 34
Ndag 4 2 2 4 4 1 2 2 2 2 3 4 32
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 334 9 42 250 30 780 1445
MaxRst 250 10 7 41 250 400 300 780 780
Nobs 7 4 4 5 1 2 1 1 25
Ndag 6 4 3 3 1 2 1 1 21
Fænologi 06..27 23.. …. ..28 14 07.. …. ..09

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 8 25
Total 870 1690 17 1 8 420 148 3154
MaxRst 855 1630 150 50 135 2 90 370 140 420 240 1630
Nobs 7 8 3 4 8 2 2 1 2 1 7 45
Ndag 6 4 3 4 8 2 2 1 2 1 6 39
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..13 19.. …. …. ..31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 100 370 18 2 503 569 680 2242
MaxRst 250 300 18 19 60 4 380 500 560 55 510 560
Nobs 4 3 3 4 7 6 2 2 3 3 2 39
Ndag 4 3 3 4 7 6 2 2 3 3 2 39
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. ..29 14.. …. ..23

1999:
DOFBasen:1999

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 520 70 5 12 2 1140 448 2197
MaxRst 520 400 5 10 2 1140 125 135 260 1140
Nobs 2 5 1 4 7 3 1 5 5 33
Ndag 2 4 1 4 7 3 1 5 5 32
Fænologi 02.. …. …. …. ..30 02.. …. …. ..30

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 47 730 2 16 510 1550 2855
MaxRst 260 730 58 1 3 42 1 150 510 1550 390 1550
Nobs 6 1 2 3 1 7 2 1 1 2 1 27
Ndag 6 1 2 3 1 5 2 1 1 2 1 25
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. ..08 11.. …. ..20

art/01860.txt · Sidst ændret: 2020/06/29 20:28 af kes