Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:ynglefund_af_rodrygget_tornskade

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

blog:ynglefund_af_rodrygget_tornskade [2015/07/19 13:47] (nuværende)
lb oprettet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Ynglefund af Rødrygget Tornskade‏ ======
 +
 +På baggrund af det sene forår kom de Rødryggede Tornskader sent frem, med deraf sen redebygning og yngel. Normalt kan udfløjne unger ses fra primo juli, men i år er de først kommet frem hen over midten af måneden. Endvidere har sommerens dårlige vejr med lave temperaturer, kuling og regn nok ført til at antallet af succesfulde ynglende fugle nok er reduceret. Enten er yngleforsøget gået tabt eller også er der nok kun 1 – 2 unger.
 +
 +Følgende ynglepar er registreret i løbet af juni/juli måned. Status omkring ungeproduktion følges op.
 +
 +**Korshage:**
 +
 +Et par helt oppe NØ for det nordligste sommerhus.
 +Et par nord for sydklitten. En unge set.
 +
 +**Skansehage:**
 +
 +Et par i sommerhusområdet syd for ”Per Henriksens hus”.
 +Et par på Skansehage.
 +
 +**Søndervang:**
 +
 +Et par syd for skydebanen.
 +
 +**Nakkehage:**
 +
 +Et par i sommerhusområdet øst for P-pladsen.
 +
 +**Nakke Syd:**
 +
 +Et par på Rishøjvej i området syd for vejen umiddelbart før sommerhusområdet.
 +
 +**Slettermosegård:**
 +
 +Et par i det sydlige del ud mod fjorden. En unge set.
 +Et par i hegnet langs stien syd for bevoksningen på det høje areal. (Bevoksningen hvor Aften/Lærkefalkene holder til)
 +Et par øst for den store bevoksningen nord for ovenstående.
 +Derudover muligvis et par i hegnet mellem ovenstående to sidste. En han er set adskillige gange.
 +
 +Ved samtlige ynglefund, på nær det ekstra på Slettermosegård, er der set voksne fugle med føde i næbbet på vej til rede.
 +Altså i alt 10 – 11 par som er en fremgang på 2 – 3 par i forhold til sidste år, og langt over de for få år siden 4 par.
 +
 +Undertegnede modtager gerne meldinger om yderligere ynglefund ligesom at registrering af unger fra ovenstående par modtages med tak.
 +
 +**Peter Ellegaard Larsen**
 +Mail: pel@rfst.dk
 +Mobil: 20 26 34 10
 +
 +{{tag>}}
 +
 +
 +~~DISCUSSION~~
  
blog/ynglefund_af_rodrygget_tornskade.txt · Sidst ændret: 2015/07/19 13:47 af lb