Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:1995:lom:eu00040

1995:  Islom  Gavia immer  (0, 10, 5)
Arten bliver ved med at imponere, således massiv optræden i det sene efterår af denne arktiske storlom:
19/10 1 ad V Korshage (TE),
29/10 2 ad V (08:49, 10:59) Korshage (PKK),
5/11 1 ad sd SØ (10:25) Korshage (EVR) og
12/11 1 ad V (08:15) Korshage (PKK).
Bemærkelsesværdigt, at alle er bestemt til adulte fugle, men også ved den svenske vestkyst og Nordsjællands kyster blev der set flere adulte Islommer i oktober og november. Alligevel kan gengangere ikke udelukkes - artens relative sjældenhed taget i betragtning.
Fordelingen af vore 15 Islommer er følgende:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 0 1 2 0 0 0 0 7 5 0

Forekomsten læner sig smukt op af artens forekomst i Danmark generelt med tyngde i maj og oktober.

DOFBasen:1995

rapp/1995/lom/eu00040.txt · Sidst ændret: 2021/07/26 18:16 af kes