Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


temp

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
temp [2014/02/13 16:30]
lb
temp [2014/02/15 11:56] (nuværende)
lb
Linje 36: Linje 36:
  
 Pibesvane Pibesvane
-Et forårstræk over middel med i alt 106 fugle. Resultatet er dog meget stærkt påvirket af en enkelt observation fra Nykøbing 16/4 af hele 85 fugle. De øvrige observationer var mere traditionelle. Tidligste trækobservation var 7/4 med 4 fugle. Herefter sås 10/4 og 10 15/4. Også for pibesvane var forårstrækket på grund af den langvarige vinter altså forskudt 1 - 2 uger. Til gengæld blev der for en gangs skyld set rastende fugle i foråret, tidligst 5/4 2. +Et forårstræk over middel med i alt 106 fugle. Resultatet er dog meget stærkt påvirket af en enkelt observation fra Nykøbing 16/4 af hele 85 fugle. De øvrige observationer var mere traditionelle. Tidligste trækobservation var 7/4 med 4 fugle. Herefter sås 10/4 og 15/4 10. Også for Pibesvane var forårstrækket på grund af den langvarige vinter forskudt 1 - 2 uger.  
-Mellem 15/4 og 17/4 rastede op til 23 fugle i Hovvig, hvilket er mange om foråret. +Til gengæld blev der for en gangs skyld set rastende fugle i foråret, tidligst 5/4 2. Mellem 15/4 og 17/4 rastede op til 23 fugle i Hovvig, hvilket er mange om foråret. 
-Efterårstrækket omfattede 56 fugle fordelt på 5 dage mellem 12/10 og 7/11, hvilket er ganske normalt. Til gengæld ser det ud til, at de er fløjet lige igennem og ikke har følt sig fristet af Hovvig. Kun 3 observationer af i alt 11 fugle blev det til i efteråret (2/10 1, 21/10 5 og 6/11 5)  +Efterårstrækket omfattede 60 fugle fordelt på 5 dage mellem 12/10 og 7/11, hvilket er ganske normalt. Til gengæld ser det ud til, at de er fløjet lige igennem og ikke har følt sig fristet af Hovvig. Kun 3 observationer af i alt 11 fugle blev det til i efteråret (2/10 1, 21/10 5 og 6/11 5) 
  
  
 Sangsvane Sangsvane
-Det største forårstræk i Rørvigs historie med 1681 (75% højere end den hidtidige rekord på 941 fra 2004) østtrækkende fugle, hvoraf 90% passerede igennem i de første 2 uger i april, dvs. et hovedtræk 1 - 2 uger senere end normalt. Alle tiders dagsrekord på 711 blev sat 3/4 og var næsten den dobbelte af den tidligere fra 2004 på 389. Kun 2 større trækdage uden for denne periode, nemlig 5/3 med 75 og 6/3 med 86. Seneste trækobservation fra foråret var 2/6. +Det største forårstræk i Rørvigs historie med 1712 (75% højere end den hidtidige rekord på 971 fra 2012) østtrækkende fugle, hvoraf 90% passerede igennem i de første 2 uger i april, dvs. et hovedtræk 1 - 2 uger senere end normalt. Alle tiders dagsrekord på 711 blev sat 3/4 og var næsten det dobbelte af den tidligere fra 2004 på 389. Kun 2 større trækdage uden for denne periode, nemlig 5/3 75 og 6/3 86. Seneste trækobservation fra foråret var 2/6 3
-Det store antal skal nok ses i lyset af den kolde vinter, hvor et større antal sangsvaner end normalt har måttet overvintre syd for Danmark, men naturligvis også den langvarige vinter, som medførte forsinkelse af trækket og dermed højere intensitet, da det endelig kom i gang, analogt med hvad der gjaldt det rekordstore tranetræk +Det store antal skal nok ses i lyset af den kolde vinter, hvor et større antal sangsvaner end normalt har måttet overvintre syd for Danmark, men naturligvis også den langvarige vinter, som medførte forsinkelse af trækket og dermed højere intensitet, da det endelig kom i gang, analogt med hvad der gjaldt det rekordstore tranetræk. 
-Efterårstrækket omfattede 482 fugle, flest i november, med de første 16/10 og de sidste 26/12. +Efterårstrækket omfattede 382 fugle, flest i november, med de første 16/10 og de sidste 26/12. 
 Største rasttal pr. måned i Hovvig Største rasttal pr. måned i Hovvig
 |  Jan |  Feb |  Mar |  Apr |  Maj |  Jun |  Jul |  Aug |  Sep |  Okt |  Nov |  Dec | |  Jan |  Feb |  Mar |  Apr |  Maj |  Jun |  Jul |  Aug |  Sep |  Okt |  Nov |  Dec |
-|  130 |   14 |   48 |  129 |    2 |    |      |      |      |    4 |   98 |  35  | +|  130 |   45 |   48 |  129 |    2 |      |      |      |      |    4 |   98 |  35  | 
-Antallet af rastende Sangsvaner lå på niveau med tidligere år. Der var sangsvaner frem til 26/5 og igen fra 16/10. +Antallet af rastende Sangsvaner lå på niveau med tidligere år. Der var Sangsvaner frem til 26/5 og igen fra 16/10. 
  
  
 Knopsvane Knopsvane
-Trækkende fugle forår 23/2 – 5/4 i alt 49. Højeste dagstotal 26/2 23. Efterår 39 fra 25/9 – 26/12. Højeste dagstotal 22.+Trækkende fugle forår 23/2 – 5/4 i alt 49. Højeste dagstotal 23/2 26. Efterår 39 fra 25/9 – 26/12. Højeste dagstotal 26/12 22.
 Største rasttal i Hovvig. Største rasttal i Hovvig.
 |  Jan |  Feb |  Mar |  Apr |  Maj |  Jun |  Jul |  Aug |  Sep |  Okt |  Nov |  Dec | |  Jan |  Feb |  Mar |  Apr |  Maj |  Jun |  Jul |  Aug |  Sep |  Okt |  Nov |  Dec |
-|    97|    |   87 |  257 |  202 |  252 |  252 |  196 |  102 |   72 |   55 |  193 +|    97|    |   87 |  257 |  202 |  252 |  252 |  196 |  102 |   54 |   55 |   13 
-Antallet af rastende knopsvaner i Hovvig meget stationært set over en årrække. Den største koncentration af rastende knopsvaner blev set i februar i Nykøbing Bugt i januar og februar (240 og 300).  Januar så det højeste tal i Rørvig Bugt med 152.+Antallet af rastende knopsvaner i Hovvig meget stationært set over en årrække. Den største koncentration af rastende Knopsvaner blev set i  Nykøbing Bugt i januar og februar (240 og 300).  Januar også det højeste tal i Rørvig Bugt med 152.
  
  
Linje 67: Linje 67:
  
 Kortnæbbet Gås Kortnæbbet Gås
-Der ses ikke mange kortnæbbede gæs på vore længdegrader trods vores relativt vestlige placering. Årets fund nærmest i underkanten af det gennemsnitlige.+Der ses ikke mange Kortnæbbede Gæs på vore længdegrader trods vores relativt vestlige placering. Årets fund nærmest i underkanten af det gennemsnitlige.
 Eneste trækobservation var 2 fugle 2/4. Eneste trækobservation var 2 fugle 2/4.
 1 eksemplar rastede i Hovvig 29/4 og 10/5, og 17/12 2. 1 sås overflyvende Hovvig 15/10. 1 eksemplar rastede i Hovvig 29/4 og 10/5, og 17/12 2. 1 sås overflyvende Hovvig 15/10.
Linje 74: Linje 74:
 Nilgås Nilgås
 3 adulte fugle sås trække mod syd på Korshage og minutter senere Rørvig Bugt 19/4. 3 adulte fugle sås trække mod syd på Korshage og minutter senere Rørvig Bugt 19/4.
-I alt 11 Nilgæs er nu set i Rørvig. Seneste før 2013 var 2011, hvor der blev set 4.+I alt 11 Nilgæs er nu set i Rørvig. Seneste var 2011, hvor der blev set 4.
  
  
 Blisgås Blisgås
-Fortsat fremgang for denne art og for 3. år i træk årsrekord nu på 238 forårstrækkende fugle, mens forårets 2 topdage 5/3 60 og 3/4 57 indtager top 2 og 3 i historien. Trækket forløb mellem 27/og 9/4. +Fortsat fremgang for denne art og for 3. år i træk årsrekord nu på 248 forårstrækkende fugle, mens forårets 2 topdage 5/3 60 og 3/4 57 indtager top 2 og 3 i historien. Trækket forløb mellem 22/og 9/4. 
-Efterårstrækket nåede 64, her iblandt dog 55 trækkende NØ, hvad de så ellers skulle der for, over Rørvig 9/10. +Efterårstrækket nåede 70, her iblandt dog 55 trækkende NØ, hvad de så ellers skulle der for, over Rørvig 9/10. 
-Rastende fugle blev set i Hovvig mellem 1/3 og 1/4 med maximum 11/3 14. Igen fra 27/9 – 14/10 med maximum 6/10 15 og fra 2/12 – 30/12 med maximum 17/12 20. Endelig blev en sommerobservation 1/6 1 rastende Hovvig.+Rastende fugle blev set i Hovvig mellem 1/3 og 2/4 med maksimum 11/3 14. Igen fra 27/9 – 14/10 med maksimum 6/10 15 og fra 2/12 – 30/12 med maximum 17/12 20. Endelig blev en sommerobservation 1/6 1 rastende Hovvig.
  
  
Linje 88: Linje 88:
  
 Bramgås Bramgås
-Bortset fra en tidlig trækobservation 5/3 forløb forårstrækket mellem 14/og 21/med 15/4 1175 og 13/5 1380 som de største dage. I alt blev der set 2382, hvilket er noget lavere end de senere år, men netop bramgåsens forårstræk forløber jo ofte meget intenst og ofte i meget store flokke, så er der ikke observatørdækning lige på det rigtige tidspunkt kan meget store træk passere ubemærket. Efterårstrækket var større end sædvanligt med 2382 fugle mellem 25/9 og 10/11 med de største dage 11/10 380 og 12/10 1076+Bortset fra en tidlig trækobservation 5/3 forløb forårstrækket mellem 28/og 2/med 15/4 1013 og 13/5 1380 som de største dage. I alt blev der set 3117, hvilket er noget lavere end de senere år, men netop Bramgåsens forårstræk forløber jo ofte meget intenst og ofte i meget store flokke, så er der ikke observatørdækning lige på det rigtige tidspunkt kan meget store træk passere ubemærket.  
-En enkelt fugl rastede i Hovvig i foråret, mens der konstant var rastende bramgæs i Hovvig fra 16/9 og året ud, flest 29/10 155.+Efterårstrækket var større end sædvanligt med 2405 fugle mellem 25/9 og 10/11 med de største dage 11/10 380 og 12/10 953
 +En enkelt fugl rastede i Hovvig i foråret, mens der konstant var rastende Bramgæs i Hovvig fra 16/9 og året ud, flest 29/10 155.
 Et par enkelte vinterobservationer blev det også til. 12/1 60 overflyvende Vesterlyng, og 27/2 21 rastende Nykøbing Bugt.  Et par enkelte vinterobservationer blev det også til. 12/1 60 overflyvende Vesterlyng, og 27/2 21 rastende Nykøbing Bugt. 
  
  
 Grågås Grågås
-Igen  blev der observeret mange grågæs, både rastende og trækkende. I alt blev der i første halvårobserveret 2735 trækkende grågæs, hvilket er ca 10% færre end i rekordåret 2012, næppe nogen signifikant forskel. Yderdatoerne var 1/1 – 15/6. Trækket kulminerede ultimo marts – primo april (28/3 – 3/4), hvor halvdelen af forårstotalen passerede igennem, Største dag var dog allerede 5/3 med 451. Efterårstrækket omfattede knap 1970 fugle, med kulmination medio oktober. +Igen  blev der observeret mange Grågæs, både rastende og trækkende. I alt blev der i første halvårobserveret 2735 trækkende Grågæs, hvilket er ca 10% færre end i rekordåret 2012, næppe nogen signifikant forskel. Yderdatoerne var 1/1 – 12/6. Trækket kulminerede ultimo marts – primo april (28/3 – 3/4), hvor halvdelen af forårstotalen passerede igennem, Største dag var dog allerede 5/3 med 451. Efterårstrækket omfattede knap 1970 fugle, med kulmination medio oktober. 
-I første halvår var det maximale antal rastende fugle i Hovvig lidt over gennemsnittet fra de senere år, men fra juni og frem til oktober var antallet betydeligt højere end gennemsnitligt, men igen lidt lavere end i rekordåret 2012. Større rasttal er også noteret fra Ringholm 19/1 920, Slettermose 27/12 126 og 24/3 400 og Søndervang 21/2 200.+I første halvår var det maximale antal rastende fugle i Hovvig lidt over gennemsnittet fra de senere år, men fra juni og frem til oktober var antallet betydeligt højere end gennemsnitligt, men igen lidt lavere end i rekordåret 2012. Større rasttal er også noteret fra Ringholm 19/1 920, Slettermosegård 27/126 og 24/3 400 samt Søndervang 21/2 200.
 Der er ingen oplysninger, der kan dokumentere antallet af ynglepar i Hovvig. Uden for Hovvig er der fundet enkelte ynglepar i Dybesø, Flyndersø og Slettermosegård. Herudover blev der set 3 kuld samtidig i vandhullet ved Danmarks midtpunkt. Det er næppe ynglefuglene fra Dybesø eller Flyndersø, og slet ikke fugle fra syd for Rørvig, så der har i hvert fald været 5 ynglepar på den nordlige del af halvøen.  Der er ingen oplysninger, der kan dokumentere antallet af ynglepar i Hovvig. Uden for Hovvig er der fundet enkelte ynglepar i Dybesø, Flyndersø og Slettermosegård. Herudover blev der set 3 kuld samtidig i vandhullet ved Danmarks midtpunkt. Det er næppe ynglefuglene fra Dybesø eller Flyndersø, og slet ikke fugle fra syd for Rørvig, så der har i hvert fald været 5 ynglepar på den nordlige del af halvøen. 
 Største rasttal pr. måned i Hovvig Største rasttal pr. måned i Hovvig
Linje 102: Linje 103:
  
  
-Kanadagås+Canadagås
 Forekomsten meget lig det vi så i 2012. Forekomsten meget lig det vi så i 2012.
-Forårstrækket omfattede 375 fugle, hvoraf 344 passerede mellem 26/2 og 5/3. De første østtrækkende sås allerede 21/1. Efterårstrækket omfattede 325 fugle, tidligst 24/9 og med kulmination primo/medio november.    +Forårstrækket omfattede 530 fugle, hvoraf 344 passerede mellem 26/2 og 5/3. De første østtrækkende sås allerede 21/1. Efterårstrækket omfattede 325 fugle, tidligst 24/9 og med kulmination primo/medio november.    
 |  Jan |  Feb |  Mar |  Apr |  Maj |  Jun |  Jul |  Aug |  Sep |  Okt |  Nov |  Dec | |  Jan |  Feb |  Mar |  Apr |  Maj |  Jun |  Jul |  Aug |  Sep |  Okt |  Nov |  Dec |
 |  525 |   76 |   16 |      |      |   16 |      |   45 |   52 |    2 |  210 |  400 | |  525 |   76 |   16 |      |      |   16 |      |   45 |   52 |    2 |  210 |  400 |
 Store rasttal blev set på Ringholm 19/1 630, Nykøbing Bugt 24/1 530 og Rørvig Bugt 26/2 215. Det største fourageringstræk blev noteret 17/12, hvor 1000 blev set overflyvende Nykøbing omkring daggry. Store rasttal blev set på Ringholm 19/1 630, Nykøbing Bugt 24/1 530 og Rørvig Bugt 26/2 215. Det største fourageringstræk blev noteret 17/12, hvor 1000 blev set overflyvende Nykøbing omkring daggry.
temp.txt · Sidst ændret: 2014/02/15 11:56 af lb