Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


diagrammer

Diagrammer

Vælg blandt nedenstående: (Loader langsomt!)

Ny version - under opbygning!

Når man skal sammenligne de enkelte arters forekomst fra år til år kan man vælge mange forskellige tal.

For de trækkende fugle er der her vist både sæsonsummer og dagsmaks. De sidste kræver en ihærdig vedvarende indsats, mens de andre er ”nemmere” at ramme, når man har et godt lokal kendskab. Alt andet lige – så er det lidt som hønen og ægget – et højt dagsmaks er med til at generere en høj sæsontotal – eller hvis en sæsontotal er høj, inkluderer den oftest en til flere store dagsmaks.

Der er lavet diagrammer for hele perioden, dvs. fra 1973 til nutiden, samt for to perioder, dels de første 25 år, hvor der var daglige morgenobservationer fra 1973 – 1975, dels fra 1998 og frem. I 1998 begyndte vi at bruge databaser, så vi har et betydeligt større materiale fra denne periode også med data fra mange ”mindre” dage. En væsentlig ændring indtraf i 2006 (?), hvor det blev muligt at taste data direkte i DOFbasen.

Vi har vores egen RFbase – der er et udtræk af DOFbasen – her kan vi markere (og gemme!), hvilke fugle, der er gengangere, og derfor ikke skal tages med i sammentællingerne. For hver art og dag er dagens sum at trækkende fugle overført til træktabellen.

Årstotaler Forårstræktotaler Efterårstræktotaler Fænologi
Lommer - Hejrer: Klik Klik Klik Mangler
Andefugle: Klik Klik Klik Mangler
Rovfugle - Trane: Klik Klik Klik Mangler
Vadefugle: Klik Klik Klik Mangler
Mågefugle - Alkefugle: Klik Klik Klik Mangler
Duer - Spætter: Klik Klik Klik Mangler
Lærker - Drosler: Klik Klik Klik Mangler
Sangere - Mejser: Klik Klik Klik Mangler
Pirol - Værlinger: Klik Klik Klik Mangler
diagrammer.txt · Sidst ændret: 2023/10/26 14:35 af lb