Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


fleredoc

Øvrige tabeller

Rørvighalvøens ynglefugle

Atlas optællinger

Rast Hovvig

Nu med rankning, dvs hvilke arter, der på årsbasis, er de talrigeste - eller rettere mest flittigt talte - se kolonne helt ude til højre. (Tilføjet 12 okt 2014)

Ovenstående tabel viser månedsmakstal fra alle år for alle svømmeænder. Når man vurderer materialet, skal man bemærke følgende forhold:
De manglende tal i vintermånederne skyldes primært is - vigen fryser meget hurtig til - men kan også, især i 70'erne og først i 80'erne skyldes manglende dækning.
Statens overtagelse af området i 19(79?) betød, at al jagt stoppede i reservatet.
Forbedringer af teleskoper har gjort tællinger nemmere i de senere år.
Opførelse af fugletårne i 19xx (gamle tårn), 19xx (nuværende tårn) og 20xx (gamle tårn rejst i nordenden, har bevirket, at området nu om dage er nemmere at overskue.
Biotopspleje har medført, at der er kommet nye vandflader i den nordøstlige del af området - ligsom statens etablering af Nakke Skov med Nakke Kær (20xx) og overtagelse af Slettermosegård (20xx) med følgende naturpleje - har betydet, at fuglene nu om dage ligger mere spredt og til en vis grad på andre lokaliteter.

Ovenstående tabel viser forskellige beregninger og rekorder. Rekorden er vist med kursiv og seneste - altså gældende rekord - er vist med fed skrift.
Første del (Antal rekord forbedringer) viser antal rekordforberinger pr art pr måned. Mange rekorder kan tyde på fremgang, medens få tyder på stagnation eller nedgang. I 3 tilfælde gælder faktisk det ældste tal vi har stadig som rekord. De tre sidste rækker viser mindste, største og gennemsnitlige antal forbedringer pr art i den aktulle måned. Det ses, at der er flest forbedringer om vinteren og efteråret, hvilket vel harmonerer meget godt med, at i de første år var aktiviteten mest koncentreret om foråret.
Anden del (Rekord år) viser, hvor gammel rekorden er for den pågældende art i de forskellige måneder. De tre sidste tre rækker viser tidligste, seneste og 'gennemsnitlige' rekordforbedring. Det bør bemærkes, at et par af august rekorderne er 'old' gamle - Atlingand (1969) og Gråand (1970).
Hvis rekorderne var nogenlunde ligeligt fordelt, ville gennemsnittet falde midt i perioden - i.e. 1993. Hvis flere rekorder ligger senere, tyder det på, at arten er i fremgang (Pibeand, Knarand, Krikand og Skeand), medens tidligere liggende tyder på nedgang (Atlingand).
Tredje del er basis tallene til ovenstående vist for hver enkelt art.
Vi håber at få lavet yderligere analyser på tallene i den kommende tid.

Diverse oversigter

fleredoc.txt · Sidst ændret: 2023/06/08 16:00 af lb