Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


etiske_regler

Kopi af DOF's retningslinjer

Feltornitologernes 10 bud

1. Hjælp andre til at få lige så gode oplevelser som dig selv – også de mindre erfarne. Ikke noget med arrogance her. Vi har alle været nybegyndere engang.

2. Det burde være indlysende, men det dur ikke at skræmme fuglene væk, hverken som fuglefotograf eller -kigger. Alt for ofte ser man, at især fotografer bliver ved med at gå tættere og tættere på – indtil fuglen flyver.

3. Hav tålmodighed, når du er i felten, og vent på, at fuglene kommer til dig. Det er ofte også den bedste taktik. Undgå at trampe de samme fugle op gentagne gange og vær skånsom mod området du færdes i.

4. Sjældne ynglefugle – også potentielle ynglefugle – kræver særlig beskyttelse ved ynglestedet. Undlad derfor at gå for tæt på eller forstyrre. Det giver også fuglefolk et særdeles dårligt ry blandt almindelige mennesker.

5. Ved ringmærkning af fugle skal Ringmærkningscentralens retningslinjer selvfølgelig følges.

6. Play-back skal bruges med stor omtanke. Brug det specielt ikke overfor potentielle ynglefugle, da det kan stresse dem nok til, at de skræmmes væk. Undersøg desuden, om der er andre ornitologer i området, hvis du bruger play-back på en lokalitet i trækperioderne, så de ikke tror, de hører en sjælden fugl, som ikke er der.

7. Det samme gælder anvendelse af droner med filmoptager eller kamera til at komme tæt på ynglende eller rastende fugle, så de forstyrres.

8. Indtrængen på arealer, som Naturbeskyttelsesloven ikke giver adgang til (dvs. hegnede og dyrkede arealer, privat skov uden for vej og sti og selvfølgelig heller ikke haver) er ikke lovligt, og det skal respekteres. Spørg i stedet om lov først, og undgå under alle omstændigheder at ødelægge den naturlige bevoksning, afgrøder eller hegn mm. for at få et bedre kik. Se også Feltornitologisk Udvalgs anbefalinger om håndtering af fund af sjældne fugle

9. Husk på, at det ikke kun er dig som privatperson, der kan kritiseres ved dårlig eller uetisk opførsel. Det skader alle ornitologer og foreningens omdømme.

10. Brug sociale medier med omtanke, vis respekt for ophavsrettigheder og kommuniker med de øvrige brugere på en ordentlig måde.

etiske_regler.txt · Sidst ændret: 2023/12/14 13:05 af kes