Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


persondata2

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
persondata2 [2018/06/24 09:24]
kes [Formål]
persondata2 [2018/06/24 09:25] (nuværende)
kes [Fortegnelser over behandlingsaktiviteter]
Linje 84: Linje 84:
  
 //​Risikovurdering//​ //​Risikovurdering//​
-  * Fortrolighed:​ Det vurderes, at tab af fortrolighed vil have en minimal indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Personoplysningerne,​ der behandles, vil ofte være offentligt tilgængelige. +  * //Fortrolighed//: Det vurderes, at tab af fortrolighed vil have en minimal indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Personoplysningerne,​ der behandles, vil ofte være offentligt tilgængelige. 
-  * Integritet: Det vurderes, at tab af integritet ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring medlemskontingenter,​ hvorfor både it-systemer og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod tab af integritet. +  * //Integritet//: Det vurderes, at tab af integritet ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring medlemskontingenter,​ hvorfor både it-systemer og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod tab af integritet. 
-  * Tilgængelighed:​ Det vurderes, at tab af tilgængelighed ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring medlemskontingenter,​ hvorfor både it-systemer,​ i særdeleshed backup, og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod længerevarende tab af tilgængelighed.+  * //Tilgængelighed//: Det vurderes, at tab af tilgængelighed ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring medlemskontingenter,​ hvorfor både it-systemer,​ i særdeleshed backup, og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod længerevarende tab af tilgængelighed.
  
 //Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger//​ //Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger//​
persondata2.txt · Sidst ændret: 2018/06/24 09:25 af kes