Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:tabelforklaring

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
rapp:tabelforklaring [2019/11/12 19:08]
kes
rapp:tabelforklaring [2020/05/25 11:24] (nuværende)
kes
Linje 1: Linje 1:
 ====== Tabelforklaring ====== ====== Tabelforklaring ======
 +
 +Dette er den korte udgave. Her er en [[rapp:​langforklaring|længere forklaring!]] ​
  
 **Træk:** Summen af alle rapporterede træktal, gengangere er sorteret fra. **Træk:** Summen af alle rapporterede træktal, gengangere er sorteret fra.
-**Total:** Summen af træktal og rasttal. For rasttal er dag-gengangere sorteret fra, men samme rastende fugle kan være rapporteret flere gange i løbet af en måned.+**Total:** Summen af træktal og rasttalgengangere ​er forsøgt ​sorteret fra.
 **MaxRst:** Største rapporterede rasttal. **MaxRst:** Største rapporterede rasttal.
 **Nobs eller N:** Antal observationer,​ gengangere er sorteret fra, men samme rastende fugle kan være rapporteret flere gange i løbet af en måned. **Nobs eller N:** Antal observationer,​ gengangere er sorteret fra, men samme rastende fugle kan være rapporteret flere gange i løbet af en måned.
Linje 17: Linje 19:
 |**Fænologi** |       ​| ​ 10.. |  .... |  ..10 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​ 14.. |  .... |  .... |  .... |  ..07 |        | |**Fænologi** |       ​| ​ 10.. |  .... |  ..10 |       ​| ​      ​| ​      ​| ​ 14.. |  .... |  .... |  .... |  ..07 |        |
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +===De automatisk genererede tabeller beregnes efter følgende regler:===
 +
 +  - Træk og Rast behandles uafhængigt af hinanden.
 +  - For trækobs medregnes kun tallene fra den observatør som har den største dagstotal for hver enkelt obsdag. Der tages ikke hensyn til lokalitet og tidspunkt!
 +  - Rastobs behandles i to trin. I trin 1 findes den observatør som har det største samlede rasttal for hver enkelt obsdag og lokalitet. Alle disse obs medregnes under "​Nobs"​ og "​Ndag"​. I trin 2 splittes disse obs op i perioder (enten 10-dages-perioder eller for nogle arter måneder). For hver sammenhængende sekvens af perioder findes det maksimale rasttal og dette tal medregnes under "​total"​. For nogle arter kan opsplitningen på lokaliteter dog være fravalgt.
 +
rapp/tabelforklaring.1573582102.txt.gz · Sidst ændret: 2019/11/12 19:08 af kes