Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04330

Hønsefugle

Trane Grus grus eu04330

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Almindelig Sommer: Meget sjælden Efterår: Meget sjælden

Fotos


Trane

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Trane  Grus grus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1934 73 136 12 2165
Total 10 1946 75 149 12 2192
MaxRst 11 1 5 11
Nobs 1 29 8 18 2 58
Ndag 1 21 7 13 2 44
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··16

2023:  Trane  Grus grus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 104 620 118 552 9 1403
Total 4 106 642 118 9 1 1 634 9 1524
MaxRst 2 2 12 2 7 1 1 80 80
Nobs 3 11 44 15 2 1 1 4 1 82
Ndag 2 9 21 10 2 1 1 3 1 50
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ··11 19·· ···· ···· ··06

2022:  Trane  Grus grus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1749 102 54 110 12 1 2033
Total 5 1797 103 66 1 122 12 1 2107
MaxRst 38 7 6 1 12 1 38
Nobs 3 75 25 17 2 2 3 1 128
Ndag 1 15 12 8 1 1 3 1 42
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··03 29·· ···· ··17

2021:  Trane  Grus grus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 573 101 74 40 788
Total 573 101 74 40 788
MaxRst 2 3 10 2 10
Nobs 38 31 13 1 1 84
Ndag 15 14 9 1 1 40
Fænologi 01.. …. …. ..01 12

2020:  Trane  Grus grus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 919 227 22 6 526 1703
Total 3 921 242 29 6 527 1728
MaxRst 2 17 7 1 17
Nobs 2 27 37 6 1 10 83
Ndag 2 9 12 5 1 3 32
Fænologi 24.. …. …. ..28 17.. ..13

2019:  Trane  Grus grus 

Forårstræk: 15/3 - 25/5 i alt 284, flest 17/4 46 – I alt 30 observationsdage.
Efterårstræk: 4/10 10 og 5/10 35 - i alt 45.

18/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 229 32 45 329
Total 24 235 34 4 45 342
MaxRst 1 3 2 4 4
Nobs 5 39 8 1 2 55
Ndag 5 20 7 1 2 35
Fænologi 15.. …. …. ..09 04..05

2018:  Trane  Grus grus  (23, 15371, 2220)
2189 trækkende Traner passerede Rørvighalvøen 12/3 – 29/5, hvilket placerer 2018 som det næstbedste år nogensinde, kun overgået af 2013 med 2300. Den højeste dagstotal var 30/3 1015 NØ. Som i de foregående mange år fandt hovedtrækket sted i marts (68%). Rastende fugle Hovvig 27/3 38, 3/4 17, 22/4 6, 11/5 1, 18/5 22, 21/5 13, 28/5 3 og 9/6 1. Mindst 30 af disse fugle er smuttet udenom vores trækobservatører. Desuden 1 overflyvende Søndervang 29/4.
Ingen efterårsobservationer.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1089 628 56 1773
Total 1127 651 105 1 1884
MaxRst 38 17 22 1 38
Nobs 24 37 12 1 74
Ndag 14 14 9 1 38
Fænologi 12.. …. …. ..09

2017:  Trane  Grus grus  (23, 14.816, 555)
Et meget gennemsnitligt år med 544 forårstrækkende fugle, men i modsætning til de seneste tre år ingen observationer fra efteråret. De tidligste fugle også i lighed med tidligere år primo marts 3/3. Største trækdag 12/3 341 Ø. Herefter kun spredte trækdage gennem hele april og frem til 18/5. Årets sidste rastede i Hovvig 11/6.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 384 18 121 523
Total 392 22 125 1 540
MaxRst 4 4 4 1 4
Nobs 30 6 11 1 48
Ndag 12 4 6 1 23
Fænologi 03.. …. …. ..11

2016:  Trane  Grus grus (23, 13086, 1730) 
Et år klart over middel med en årstotal på 1727 fordelt på 1421 forår og 306 efterår. Ikke mindst hjulpet på vej af et meget overraskende træk 24/3 sent om eftermiddagen endda i sydvestenvind, hvor ikke mindre end 959 fugle fordelt på en halv snes flokke passerede halvøen mellem kl. 15:30 og 17:05. Tidligste observation 27/2. Første større trækdag 10/3 med 53 og seneste forårsobservation 6/6. Igen i lighed med 2014 en enkelt efterårsdag 3/10, hvor et kæmpetræk over Østsjælland kastede lidt af sig her på egnen i form af 263 fugle fordelt på 7 flokke, og yderligere 40 4/10. Inklusive 3 i september i alt 306 i efteråret.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1614 72 83 11 3 303 2087
Total 1 1617 72 83 11 3 303 2090
MaxRst 3 3
Nobs 1 35 17 12 2 1 8 76
Ndag 1 13 12 9 2 1 2 40
Fænologi 27.. …. …. …. ..06 26.. ..04

2015:  Trane  Grus grus  (23, 12447, 639)
Ikke noget prangende forår, heller ikke hvad angik Traner, men dog bedre end 2014. 510 blev set trække, hvoraf mere end 400 passerede på 4 dage, 16/3 – 19/3. Året tidligste Traner rastede i Hovvig 7/3, og den første trækdag var 16/3. Sidste forårstræk blev set 5/6 med 13 fugle.
Ingen Traner i efteråret fraset én stor flok på 118, som rastede i Hovvig fra 6/10 til de trak videre mod SV 7/10.

Rettet 23/2-17 LB: Forårstræk 510 (ikke 515) og parantstal tilføjet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 434 34 19 13 118 618
Total 447 47 25 13 118 650
MaxRst 4 7 2 7
Nobs 22 13 8 1 1 45
Ndag 13 9 6 1 1 30
Fænologi 07.. …. …. ..05 07

2014:  Trane  Grus grus   (23, 11775, 672)
Et af de sløjeste forår i nyere tid. I hele foråret kun 8 flokke på mere end 10, og det totale træktal nåede kun 248, mellem 4/3. og 6/5. Maksimum, hvis man kan tale om et sådant, lå omkring månedsskiftet marts - april. Månedsfordelingen var marts 64, april 172 og maj 12. De største dage var 26/3 43, 3/4 33, 4/4 36 og 5/4 34.
For første gang i fuglestationens historie blev efterårstrækket større end forårstrækket, i hvert fald numerisk, takket være 2 kæmpeflokke på henholdsvis 210 og 190 over Hovvig 14/10. Samme dag blev et rekordstort efterårstræk af Traner observeret over resten af Sjælland, ikke mindst København. Desuden 10/9 4 S Hovvig - så ialt 404 efterårstrækkere.
Spredt med rastende fugle - alt vel i alt 20.
Sidste års våde drømme om etablering af et Tranepar i Hovvig fik desværre ikke yderligere næring i år.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 160 12 4 400 640
Total 74 175 28 4 400 681
MaxRst 10 12 4 12
Nobs 8 26 12 1 2 49
Ndag 8 16 7 1 1 33
Fænologi 04.. …. ..26 10.. ..14

2013:  Trane  Grus grus  (23, 9475, 2300)
Det største traneår i Rørvigs historie både hvad angår et imponerende totalantal trækkende fugle på 2.277 i forhold til den hidtidige rekord fra 2005 på 2.044, som omfattede både trækkende og rastende fugle, og et endnu mere imponerende dagsmaksimum på ikke mindre end 1.665 fugle 9/4, en rekordforbedring på mere end 60% i forhold til rekorden fra 2005 på 956. En forklaring på denne trækeksplosion skal nok (udover friske østenvinde på de rigtige dage og en generelt stigende tranebestand) især ses på baggrund af den meget langvarige vinter, som holdt trækket længe tilbage. Dette støttes også af, at trækket var forskudt 1 - 2 uger i forhold til de seneste efterhånden mange år, hvor trækmaksimum har ligget ultimo marts. Større trækdage var også 3/4 med 275 og 10/4 med 97. De første trækdage var 5/3 og 6/3, men herefter skulle vi helt frem til 27/3, før der igen blev set trækkende Traner, men stadig kun encifrede tal. Trækdage i marts 5, i april 13 og i maj 7, senest 18/5.
Gennem det meste af maj og frem til 4/6 var der rastende fugle i Hovvig, sidst 2 adulte fra 23/5 - 4/6. Dette pars adfærd indikerede, at et Tranepar i 2013 gjorde yngleforsøg i den nordlige del af hovvig, men siden opgav forsøget. Arten således muligvis under etablering i den nordlige del af Hovvig.
Bemærkelsesværdigt, at der overhovedet ikke var observationer fra 2. halvår.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 2198 33 2257
Total 26 2224 126 8 2384
MaxRst 18 14 2 18
N 8 63 32 4 107
Fænologi 05.. …. …. ..04

2010:  Trane  Grus grus  (23, 8647, 342)
En enkelt flot trækdag løfter året op over det moderate niveau - dog relativt få trækobservationer, der alle nævnes: 19/3 1, 22/3 4 (2 flokke), 24/3 1, 25/3 2 V (2 flokke), 26/3 25 (5 flokke), 30/3 210 (4 flokke), 31/3 12, 1/4 3 SV, 2/4 3, 7/4 34 (4 flokke), 8/4 9 (2 flokke), 19/4 1 V, 26/4 1, 2/5 1 tf, 6/5 24, 17/5 2 og 28/5 2, hvilket giver 335 fordelt således: 255 marts (på 7 dage), 51 april (6 dage) og 29 maj (4 dage).
Vinteren forsinkede muligvis trækket en anelse, men topdagen nåede dog alligevel at falde i marts.
Hvem havde for 20 år siden troet, at Tranen ville blive en af ultimo marts’ karakterarter! - især efter en vinter af sjældne dimensioner.
Rast Hovvig (i parentes gengangere - de fleste også set trk): (2/5 3), 3/5 2, 11/5 2, (17/5 2), 26/5 3 og (28/5 2).
Årets topdag kommer ind på en pæn niende plads i den samlede statistik. De 20 største trækdage:

29/3-05 956 24/3-00 805 30/3-05 408 27/3-07 298
14/4-79 279 24/3-07 240 31/3-05 237 4/4-89 234
30/3-10 210 26/3-07 185 1/4-05 148 22/4-08 141
3/4-00 123 25/3-07 120 27/3-01 116 3/4-93 114
13/3-09 113 9/4-00 102 3/5-01 94 2/4-04 93

Det bemærkes, at alle de større dage på nær tre er efter 1999.
I snit er der set 238 traner pr år. I perioden fra år 2000 og frem er niveauet dog hævet til 605 fugle pr år. Årets sum er samlet set, den ottende højeste, men kun den syvende største siden år 2000. Den mest imponerende årssum set i et kortere tidsperspektiv er faktisk stadig de 356 fra 1979, der næsten er en faktor 5 højere end gennemsnittet for de første 15 år. Vores rekord på 2050 fra 2005 er knapt 4,5 gange gennemsnittet for de sidste 15 år. Regnes der tilsvarende på gennemsnittet efter år 2000, er det ikke urealistisk at drømme om en trane rekord på 3000 fugle.
Er det for optimistisk at tro på jubilæumstranen i 2011?

DOFBasen:2010


2009:  Trane  Grus grus  (23, 8273, 374)
Foråret gav 349 trækkende mellem 7/3 og 15/5 med følgende fordeling:
Marts 196 (7 obsdage),  137 april  (14 dage) og  16 maj  (5 dage) og følgende største dage (>20): 13/3 113 (5 flokke), 25/3 51 (5), 28/3 21 (6), 4/4 21 (5), 10/4 31 (6) og 25/4 26 (3).
Nye rastende i Hovvig: 4/4 6 (KFL) og næsten rosinen i enden 14/5 18 til overnatning (PG).
Alt i alt vel ret normalt.
Igen en efterårsfugl: 10/9 1 ad SSV Hovvig (AF).
Vurdering af tallene ikke altid lige nem – i år en del vestgående Traner – og den største dag generedes trækket af dis og tåge, der gav mere tilbage end frem aktivitet, hvilket forøger risikoen for dobbelt registreringer:  13/3 11.47 37 tf Søndervang, 11.51 23 SØ Nykøbing, 12.13 27 S Nørrevang, 13.25 – 14.00 37 rast Hovvig efter tidligere tf Korshage, 17.35 13 Korshage Ø og 17.40 13 NØ Søndervang – ingen hjælpende registreringer på den anden side af Isefjorden.
Antallet af forårsdage med trækkende Traner

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
15 13 21 14 13 10 17 21 18 24 21 26

viser trods fraværet af udprægede topdage de sidste par år, at Tranen er blevet en mere hyppig gæst ved Rørvig.
Tranen er en af de arter, der har udvist størst forandring i træktid i de senere år. Selv om vi ligger på udkanten af Tranens trækrute, så illustrerer vores materiale faktisk træktiden ganske godt.
Ser vi først på det samlede materiale, så ses, at Tranen er en udpræget ’ketchup’ art, dvs det store ryk kommer lige i starten af sæsonen – ofte uden ret meget forvarsel – for herefter at flade ud stille og roligt.
 Figur 1
Hvis vi deler materialet i to dele – før og efter at Tranen begyndte at trække i marts, er forskellen rimelig slående.
Trane træk 1973 – 1996:
 Figur 2
Trane træk 1997 – 2009:
 Figur 3
Det bemærkes også, at Tranen i den senere periode er blevet omtrent seks gange så talrig, som i den første periode.
 Figur 4
Når dette skrives i vinterens mulm og mørke med lettere dybfrosne tæer så imødeses med spænding, hvor stor indflydelse den kolde vinter får på Tranens forårstræk i 2010. Mit umiddelbare gæt er, at hvis sneen bare forsvinder inden udgangen af marts, er det business as usual.

DOFBasen:2009


2008:  Trane  Grus grus  (23, 7794, 479)
Foråret gav 459 trækkende mellem 27/3 og 6/6 med følgende fordeling:
Marts 89 (4 obsdage), april 339 (11 dage), maj 30 (5 dage) og juni 6 (1 dag).
Største dage (>20): 30/3 69, 19/4 27, 20/4 36, 21/4 68 og 22/4 141 – kulminationen yderst nostalgisk rent tidsmæssigt.
I betragtning af, at vi stort set missede hele marts rykket, må det anses for fuldt godkendt.
Som vanligt lidt rastende fugle i Hovvig:
24/3 2, (31/3 2, 7/4 4 ivrigt dansende, 8/4 4), 20/4 10, 3/5 2, 4/5 4, (10/5 5, 15/5 5) og 23/5 1 – i parentes er angivet skønnede gengangere fra trækket. Hermed rundt regnet 19 nye fugle – nogle måske mere langtidsrastende end det umiddelbart fremgår af ovenstående talrække.
Året afsluttedes med en yderst sen rastende 1k, der vist også har gemt sig en del: 11/11 Hovvig (AF) samt på Slettermose 21/11 (PG) og 23/11 (KES). Dette er blot den sjette efterårsiagttagelse fra området – forrige var i 2000 – så det kan undre lidt, at ikke flere fik sig denne efterårstrane – der desuden blev årets sidste på Sjælland.

DOFBasen:2008


2007:  Trane  Grus grus  (23, 6699, 1095)
Efter sidste års bundskraber lovedes et come back. Man må sige, at det blev indfriet.
Ikke helt i ”verdensklasse”, men for tredje gang svang vi os op på fircifrede tal – slet ikke dårligt set ud fra vores længdegrad.
I alt 1091 fugle på direkte træk i perioden 4/3 (2 fugle) – 31/5 (2 fugle) med månedsfordeling marts 1005 (11 obsdage), april 61 (9) og maj 25 (4).
Det forventede ryk ultimo marts gav pote: 24/3 240, 25/3 120, 26/3 185, 27/3 298, 28/3 69 og 29/3 64.
Øvrige dage med mindst 10 fugle: 31/3 10, 13/4 15, 14/4 22, 16/4 11 og 5/5 15 (2 SV + 13 Ø).
Blot disse rastende fugle i Hovvig: 25/3 10 og 16/5 1. Lidt skuffende. Mere usædvanlig var 19/5 4 rast Flyndersø (EVR) – men obs herfra er åbenbart noget, vi skal vende os til fremover.

DOFBasen:2007


2006:  Trane  Grus grus  (23, 6545, 154)
Efter rekordåret i fjor, må konstateres, at det går op, og det går ned, men jeg kan love, at vi kommer stærkt tilbage.
Træk set 22/3 - 24/5 i alt 153 fugle med følgende månedsfordeling:
I marts 5 observationsdage med i alt 37 fugle, max 24/3 13 (11 + 2), 25/3 11 og 29/3 11 V - man fristes næsten til at tro, at det er samme flok der er drønet rundt i området.
I april 6 dage med i alt skuffende 13 fugle.
I maj igen lidt bedre 7 dage bød på 103 fugle, max 1/5 32, 6/5 24 og 9/5 26.
Mindst 11 rastende fugle: 24/3 - 25/3 2, 27/4 1, 30/4 5, 2/5 5 og 3/5 6 alle Hovvig samt 25/4 2 Flyndersøengen og igen 26/4 Nørrevang - samtlige antagelig også registreret trækkende.
Endelig 5/7 1 T Nykøbing - vel en sen forårsfugl.
Da mængden ikke kunne gøre det, udråbes fuglen over Rørvig By 28/4 til årets Trane. Den blev hørt mens observatøren var iført høreværn og motorsaven kørte for fuld drøn! Så den kom rimeligt lavt, nærmest i tagryg højde. Flink som man er, ringer man til genboen - der næsten fik hjertestop, da han åbnede tagvinduet - idet tranen, der nu befandt sig lige oppe over ham, i samme splitsekund udstødte et rigtig gjaldende tranetrumpet

DOFBasen:2006


2005:  Trane  Grus grus  (23, 4516, 2029)
Kære læser, hvis du stadig holder ved, tænker du måske, hvorfor nedlægger de ikke bare hønsefuglene? Fordi vi har Tranen – endnu engang viser arten sig fra sin bedste side.
Træk: 19/3 14 (4 flokke), 20/3 8 (2), 21/3 2 (1), 22/3 28 (3), 23/3 5 (1), 28/3 47 (4) – ifølge anonym er dog yderligere 28 + 34 set (RFweb), 29/3 956 ny dagsrekord (25), 30/3 408 (21), 31/3 237 (7), 1/4 148 (12), 2/4 8 (3), 3/4 45 (6), 4/4 1, 16/4 2 (1), 17/4 1, 18/4 31 (2), 23/4 1 tf, 26/4 30 (2), 29/4 1 tf, 14/5 36 + 12 tf (4) og 15/5 14 (2) – heraf er de 12 vel gengangere fra 14/5.
I alt bød foråret dermed på mindst 103 flokke med ikke mindre end 2023 individer! Normalt synes vi, at det har været kanon, når foråret har givet 20 – 25 flokke. Hvis vi kikker tilbage på vores første 2000 Traner, så tog det mindst 23 år (nr. 2000 passeredes i 1996) – de næste 2000 fugle fulgte på blot 6 år – og nu altså yderligere 2000 på blot en enkelt sæson!
Med den nuværende bestandsudvikling er det næppe den sidste rekord. I ”gamle dage” skulle der en ordentlig gang østenvind til at give et traneryk, der battede. Med lidt ophobning og ordentlig vind i sejlene er en fordobling af vores tranetotal antagelig ikke udenfor rækkevidde. Følg godt med i vejrmeldinger og antallet at fugle ved Hornborgasjön i perioden 20/3 til 5/4, det er indenfor dette tidsrum, vi skal ”slå til”.
Det skal bemærkes, at der tidligere kun var problemer med tidspunkter og lokaliteter. Nu kan man heller ikke enes om flokstørrelser f.eks. 18/4 (15:34) 22 eller 29. Ved uoverensstemmelser er de mindste tal, der er medregnet i ovenstående sammentælling.
Rastende fugle Hovvig: 28/3 69, 7/4 2, 28/4 - 29/4 1, 14/5 3 og 8/6 - 9/6 1. Fuglene fra 7/4 samt de sidste fire er formodentlig nye fugle i forhold til træktallene.

DOFBasen:2005


2004:  Trane  Grus grus  (23, 4229, 278)
Lidt satset karakteriseres årets 274 forårstrækkere 13/3 – 1/6 fordelt på 5 dage i marts (61 fugle), 7 i april (200), 4 i maj (11) samt 2 junifugle hermed som et normalår. Dage med tocifrede tal: 25/3 17, 31/3 36, 1/4 18, 2/4 93 og 29/4 70.
Derudover bidrager 4 rastende enkelt fugle i Hovvig: 24/3, 25/4, 6/5 og 30/5 til årstotalen.
Enkelte af de trækkende fugle har dog også taget et stopover: 31/3 – 1/4 7 på ukendt lokalitet (indgår i begge de to månedstal ovenfor), 1/4 11 Nørrevang – første rastobs nogensinde herfra? samt 2/4 - 3/4 16 Hovvig.
Hvad er et normal år? Det er en kendt sag, at tranebestanden stiger jævnt i stort set hele udbredelsesområdet, og at trækket ligger tidligere og tidligere. Nedenfor kan de seneste årstotaler sammenholdes med 3, 5 og 10 årsgennemsnit.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total 29 305 20 82 161 84 192 59 1234 311 157 138 287
3-års 97 27 120 118 156 88 109 146 112 495 535 567 202
5-års 96 72 125 81 92 119 130 108 116 346 376 391 380
10-års 79 75 104 90 95 108 101 116 98 219 248 261 244

Også vist i diagramform.

Totaler rettet 13 feb 2016 (LB) - en trk flok på 16, der overnattede i Hovvig var talt med på to dage.

DOFBasen:2004


2003:  Trane  Grus grus  (23, 4091, 138)
Et ret moderat år, der dog bekræfter formodningen om, at Tranen er en af de arter, hvor det milde klima i de senere år for alvor har givet en effekt.
Forårstræk: 21/3 44, 22/3 6, 23/3 9, 8/4 1, 13/4 1 V, 14/4 5, 15/4 20, 21/4 48 hvoraf de 14 gik til rast i Hovvig, hvor der i forvejen stod 2 fugle, 22/4 13 (gengangere) og 25/4 1, hvilket giver en månedsfordeling på 59 i marts og 76 i april.
Endelig sås 25/4 1 rast Korshage - ikke vor mest udprægede rastlokalitet.
I maj blev det blot til 3/5 3 N og 5/5 - 6/5 3 rast alle Hovvig - muligvis de samme fugle alle dage.
Bidragydere: JB LB JHC AF PG PEL EVR KES

DOFBasen:2003


2002:  Trane  Grus grus  (23, 3934, 157)
Forårstrækket bød på 153 Traner. Ikke den store mængde trækdage: 28/3 3 tf, 3/4 7, 6/4 2 SV, 9/4 3, 19/4 38, 20/4 1, 22/4 4, 25/4 1, 9/5 19, 10/5 61, 11/5 1, 14/5 3 tf og 21/5 10.
Rastende fugle (gengangere fra trækket i parentes) i Hovvig: (28/3 3, 9/4 1) + 1, 23/4 3 og (9/5 45 ankom i tre flokke).
Bortset fra 9/5 - 10/5 ikke meget at skrive hjem om. De 45 er suveræn rastrekord for Hovvig. Den tidligere topnotering lød på 15 og var helt tilbage fra 11/5 1973. Træktallet fra 10/5 er blandt de større dage, især når man tager i betragtning, at det var maj, hvor topnoteringen lyder på 94 fra 3/5 2001. Topdagen bringer året ud af den klamme middelvare og betyder et avancement til top 8 - i stedet for en 11’te plads på tidernes rangliste.

DOFBasen:2002


2001:  Trane  Grus grus  (23, 3623, 311)
Lidt af sidste års ketchup effekt, der dog ikke blev fulgt til dørs.
27/3 116 og 28/3 33. Marts afsluttedes med en forkølet „tf-er“ 31/3, der indvarslede en april med smalhans, kun 14 fugle fordelt på 4 dage i perioden 4/4 - 21/4. Lidt oprejsning i maj med 147 fugle 3/5 - 26/5 (7 obsdage). 3/5 plukkede en af pendlerne 50 traner over Vig. De blev fulgt næsten til kommune grænsen, men sås først igen, da de trak ind over Hundested. De er dog talt med i dagstotalen på 94. Nævneværdige dage var også 4/5 14, 8/5 14 og 9/5 21.
Alt i alt det tredie bedste forår og årets topdag kiler sig ind på en femte plads i historiebogen.
Ligesom sidste år - ikke en eneste rastende fugl!

DOFBasen:2001


2000:  Trane  Grus grus  (23, 2389, 1234)
Igen tvivl om, at det var Tranens år. Vejret 24/3 lovede ligesom lidt tidlige Traner, men igen af de fire observatører (LB, JHC, HVR, KES), havde vel i deres vildeste fantasi forestillet sig et festfyrværkeri af denne kaliber. Mellem 13.17 og 13.43 sås tre småflokke (9, 4 og 19). Herefter gik der en lille time inden det for alvor begyndte. Mellem 15.23 og 16.03 indkasseredes ni flokke (23, 17, 10, 25, 45, 26, 25, 50 og 31) og vi troede vel dermed, at det var slut. Men endnu et ryk mellem 16.31 og 17.48 på 10 flokke (67, 48, 7, 70, 9, 90, 50, 30, 45 og 105) flyttede rørvigrekorden op på småt utrolige 805! En forbedring på 275%. Normalt plejer vi at sige, at Tranerne kommer godt ved Rørvig. De første småflokke kom da også pænt lige ind over observatørerne, men efterhånden som dagen skred frem og mængden af Traner steg, mens alt andet træk var gået i stå, så kan man sige at horisonten udvidedes, og der gik sport i det. Flokke blev plukket langt ude over Kattegat (halvvejs til Hesselø?) og et pænt stykke ned i Hornsherred (til Skibby?) - så det var ikke alle flokke, der var den store nydelse. I øvrigt blev dette rekord store tranetræk registreret over hele Østsjælland, og mange andre lokaliteter satte ny dagsrekord - givetvis betydelig større end vores, men forholdsmæssigt kunne vi godt være med, især i betragtning af, at det kun var svag østenvind.
Godt begyndt er halvt fuldendt. Resten af foråret gav følgende Traner: 29/3 4 og 31/3 21 bragte martstotalen op på 830. I april sås 303 på dage 10 med 3/4 123, 9/4 102 og 17/4 32 som de bedste dage. Maj gav på 8 dage 41 fugle, som mest 7/5 15 og 17/5 12, der lukkede og slukkede den forrygende sæson med i alt 1174 Traner på forårstræk!
Trækket var imponerende, til gengæld blev der ikke set en eneste rastende fugl.
Efteråret gav „kun“ en obs: 16/10 13.40 60 SV Hovvig (AF), ligeledes et gevaldigt ryk, idet vores fire tidligere efterårsobs tilsammen blot tæller 10 fugle!

DOFBasen:2000


1999:  Trane  Grus grus  (23, 2326, 59)
Et rimeligt år med bedømt ud fra antallet af observationer, men desværre ikke de store tal. Forårstrækket bød på 59 fugle: 14/3 1 tf i to omgange, 2/4 1 tf, 3/4 20, 21/4 5, 22/4 5, 1/5 2 V, 5/5 1, 7/5 12 (1 + 11), 8/5 1, 13/5 5, 18/5 1, 19/5 1 og 21/5 4.
Rastende fugle i Hovvig: 2/5 2, 5/5 - 6/5 11 dansende og 13/5 5. De er alle registreret som til- eller fratrækkende og bidrager dermed ikke til totalen.

DOFBasen:1999


1998:  Trane  Grus grus  (23, 2134, 192)
Mange observationer. I alt 190 trækkende: 10/3 1, 22/3 3, 23/3 8, 30/3 1, 9/4 28, 12/4 11, 17/4 1, 20/4 3, 26/4 2, 1/5 20, 9/5 12, 12/5 2, 13/5 13, 15/5 6 og som den berømte rosin 29/5 79 Ø 14.20 Nørrevang - en meget stor flok så sent på året.
Rast Hovvig: 14/4 1 og 9/5 1.

DOFBasen:1998


1997:  Trane  Grus grus  (23, 2050, 84)
Fænologi:(1/3) 3/4 - 15/5 (2/7).
Fåtallig trækgæst om foråret med kulmination primo - medio april og tilfældig trækgæst om efteråret. Langt den overvejende del er set trækkende, men rastende fugle forekommer så godt som årligt i Hovvig (3 ud af 4 år). Nogle gange raster Tranerne i flere dage, og der er ved enkelte lejligheder iagttaget tranedans.

Forårstræktotaler 1973 - 77 1978 - 82 1983 - 87 1988 - 92 1993 - 97
Middel/max 36 / 129 109 / 356 77 / 152 71 / 239 131 / 305

De 5 største trækdage: 16/4 1979 291, 4/4 1989 234, 3/4 1993 114, 6/4 1984 87, 19/4 1975 75.
Forårstrækiagttagelserne falder i perioden 1/3 - 5/6 med følgende månedsfordeling: marts 40, april 1651, maj 375 og juni 23. Nedenstående tabel viser dels antallet af dage med trækkende henholdsvis rastende fugle og det gennemsnitlige antal fugle per observationsdag.

april maj
primo medio ultimo primo medio ultimo
Dage med træk 31 36 29 37 25 6
Fugle/trækdag 26 20 4 5 5 8
Dage med rast 4 4 18 15 12 2
Fugle/rastdag 6 5 3 4 4 1

Forårstrækkets døgnrytme er fastlagt på grundlag af 1888 fugle fordelt på 255 flokke, d.v.s. en gennemsnitlig flokstørrelse på 7,4 fugle. Flokkene er set mellem kl 05:06 og 19:39 DNT. De største flokke: 16/4 1979 kl 13:22 110, 3/4 1993 10:41 92, 9/4 1993 17:35 60, 4/4 1989 14:21 56 og 16/4 1979 12:22 55.

Klokkeslet 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Antal flokke 1 2 3 4 11 13 18 28 29 43 41 41 12 5 3
Flokstørrelse (Gmst) 1 3 4 3 5 14 5 8 10 7 6 6 12 5 15

Det ses at trækket tidsmæssigt kulminerer mellem kl. 14.00 og kl. 16.59. Der er ingen relation mellem tidspunkt på døgnet og flokstørrelsen. De få rigtig store flokke, der er set, slår alt for kraftigt igennem på materialet.
Store dage og dermed store årstotaler er helt afhængige af kraftig østlig eller sydøstlig vind på det rigtige tidspunkt, d.v.s de dage, hvor hovedparten af de rastende fugle bryder op fra Rügen.
Efterårsfugle: 15/9 1984 4 SV Korshage - Højsandet - Hovvig , 14/8 - 25/8 1986 1 rast Hovvig, 16/10 1988 3 SV Rørvig By og 17/10 1994 2 SV Hovvig.

1997: I alt 78 trækkende: 10/3 4, 18/3 1, 23/3 3, 24/3 2, 25/3 5, 16/4 12, 20/4 10, 21/4 1, 26/4 6, 27/4 8, 1/5 6, 8/5 5, 9/5 1, 13/5 2, 16/5 2, 18/5 3 og 23/5 7.
Rastende fugle i Hovvig: 20/3 1, 21/4 1, 26/4 1, 28/4 5, 29/4 - 30/4 6, 8/5 1 og 18/5 3, sandsynligvis kun 6 nye i forhold til de trækkende.
Lidt af et puslespil at få årets obs på plads. Mange observationer og dårlige tids- og lokalitetetsangivelser har ikke gjort det lettere.

DOFBasen:1997


1996:  Trane  Grus grus  (0, 1875, 161 - 163)
Pænt med trækkende fugle: 4/4 31 (1 flok), 5/4 58 (5 flokke), 6/4 21 (4 flokke), 7/4 21 (5 flokke), 8/4 8 (3 flokke), 15/4 5 (2 flokke), 16/4 15 (3 flokke), 21/4 1 SV og 23/4 2 (2 flokke).
Nogle af flokkene er registreret ved 4 obsposter på deres vej over halvøen, f.eks. blev 9 østgående 7/4 set 15:03 Dybesø, 15:04 Nørrevang, 15:06 Langesømose og 15:06 Korshage.
Eneste raster blev 22/4 1 imm Hovvig. Er sandsynligvis identisk med returfuglen fra dagen inden.

DOFBasen:1996


1995:  Trane  Grus grus  (0, 1803, 82)
Træk: 11/4 4 Ø (ca. 13:00) Nykøbing og 3 (16:06) Hovvig, 14/4 47 Ø (10:11) Nørrevang og 1 N (15:35) Rørvig By, 15/5 2 juv NØ efter rast (14:00) Hovvig, 25/4 8 NØ Hovvig, 30/4 1 Ø (12:05) Korshage og 2
NØ (14:27) HV og samme 2 NØ (14:31) Rørvig By samt 2/5 9 NØ (13:24) Rørvig By, i alt 77.
Endvidere 24/4 5 R Hovvig.

DOFBasen:1995


Trane  Grus grus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1749 102 54 110 12 1 2033
Total 5 1801 103 66 1 122 12 1 2111
MaxRst 38 7 6 1 12 1 38
Nobs 3 75 25 17 2 2 3 1 128
Ndag 1 15 12 8 1 1 3 1 42
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··03 29·· ···· ··17

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 536 101 74 40 751
Total 536 104 78 40 758
MaxRst 2 3 10 2 10
Nobs 37 31 13 1 1 83
Ndag 15 14 9 1 1 40
Fænologi 01·· ···· ···· ··01 12

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 919 227 22 6 526 1703
Total 3 921 242 29 6 527 1728
MaxRst 2 17 7 1 17
Nobs 2 27 37 6 1 10 83
Ndag 2 9 12 5 1 3 32
Fænologi 24·· ···· ···· ··28 17·· ··13

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 229 32 45 329
Total 24 235 34 4 45 342
MaxRst 1 3 2 4 4
Nobs 5 39 8 1 2 55
Ndag 5 20 7 1 2 35
Fænologi 15·· ···· ···· ··09 04··05

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1009 566 74 1649
Total 1047 572 96 1715
MaxRst 38 17 22 1 38
Nobs 18 27 12 1 58
Ndag 14 14 9 1 38
Fænologi 12·· ···· ···· ··09

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 219 18 103 340
Total 228 22 103 1 354
MaxRst 9 4 4 1 9
Nobs 24 6 11 1 42
Ndag 13 4 7 1 25
Fænologi 03·· ···· ···· ··11

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 674 68 82 11 3 160 998
Total 677 70 82 11 3 160 1003
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 1 26 16 12 2 1 5 63
Ndag 1 13 12 9 2 1 2 40
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ··06 26·· ··04

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 356 33 19 13 118 539
Total 366 40 19 13 118 556
MaxRst 6 7 2 7
Nobs 18 13 8 1 1 41
Ndag 13 9 6 1 1 30
Fænologi 07·· ···· ···· ··05 07

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 160 12 4 210 450
Total 74 172 12 4 210 472
MaxRst 10 12 6 12
Nobs 8 25 12 1 1 47
Ndag 8 16 7 1 1 33
Fænologi 04·· ···· ··26 10·· ··14

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 1558 40 1620
Total 22 1576 40 1638
MaxRst 18 14 2 18
Nobs 6 68 31 5 110
Ndag 5 16 20 4 45
Fænologi 05·· ···· ···· ··04

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 77 47 48 181
Total 1 8 90 49 96 244
MaxRst 13 2 48 48
Nobs 1 4 20 17 5 47
Ndag 1 4 12 12 3 32
Fænologi 20·· ···· ···· ··24 19··21

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 56 67 27 6 100 3 259
Total 57 71 59 6 100 3 296
MaxRst 1 4 31 5 31
Nobs 7 14 11 5 1 1 39
Ndag 7 13 9 4 1 1 35
Fænologi 08·· ···· ···· ··08 08·· ··11

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 210 49 29 288
Total 210 49 32 291
MaxRst 3 3
Nobs 8 9 10 27
Ndag 7 6 7 20
Fænologi 19·· ···· ··28

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 120 143 17 1 281
Total 157 151 35 1 1 345
MaxRst 37 6 18 1 37
Nobs 13 30 7 1 1 52
Ndag 7 15 5 1 1 29
Fænologi 07·· ···· ··15 04 10

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 96 325 32 3 456
Total 96 354 32 3 1 486
MaxRst 2 29 5 1 29
Nobs 13 28 13 1 3 58
Ndag 6 12 8 1 3 30
Fænologi 24·· ···· ···· ··06 11··23

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 761 58 21 840
Total 771 58 25 854
MaxRst 10 4 10
Nobs 37 11 9 57
Ndag 11 9 7 27
Fænologi 04·· ···· ··31

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 13 103 1 154
Total 48 13 127 1 189
MaxRst 11 5 24 24
Nobs 9 10 14 1 34
Ndag 5 8 8 1 22
Fænologi 22·· ···· ··24 05

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1562 290 38 1890
Total 1631 290 86 1 2008
MaxRst 69 51 48 1 69
Nobs 72 37 6 2 117
Ndag 9 13 2 2 26
Fænologi 19·· ···· ···· ··09

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 72 189 8 2 271
Total 72 206 9 2 289
MaxRst 2 16 1 16
Nobs 9 19 6 1 35
Ndag 5 8 4 1 18
Fænologi 13·· ···· ···· ··01

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 89 3 151
Total 59 101 3 163
MaxRst 12 3 12
Nobs 3 16 3 22
Ndag 3 7 3 13
Fænologi 21·· ···· ··06

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 49 105 157
Total 3 49 157 209
MaxRst 3 3 51 51
Nobs 2 15 12 29
Ndag 1 8 5 14
Fænologi 28·· ···· ··21

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 149 13 97 259
Total 149 13 97 259
MaxRst
Nobs 4 5 8 17
Ndag 3 4 7 14
Fænologi 27·· ···· ··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 830 259 41 60 1190
Total 830 259 53 60 1202
MaxRst 12 12
Nobs 24 24 13 1 62
Ndag 3 10 8 1 22
Fænologi 24·· ···· ··17 16art/04330.txt · Sidst ændret: 2023/06/10 13:57 af lb