Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:citronvipstjert

start

Citronvipstjert

Rørvig er forårstrækkets næstbedste lokalitet i Danmark

Citronvipstjerten (Motacilla citreola) er udbredt over store dele af Asien – fra Kanin-peninsula´en over centrale Asien – Tomsk og Altai sydpå til Mongoliet videre til europæiske Rusland. Allerede i 1980´erne var der i Rusland tegn på, at arten spredte sig vestpå (Cramp et al. 1988). Arten vurderedes som meget sjælden i store dele af Europa, og det stod således skrevet: ”Most vagrants to western Europe occur September – November. Apart from isolated breeding records, very few spring records (Finland, West Germany, Poland and Austria” (Cox and Inskipp 1978, Cramp et al. 1988). Meget er sket sidenhen.

Idag ved vi, at arten har ekspanderet kraftigt og den yngler nu i det gamle Livland – Estland, Lithauen og Letland. Fund de senere år bl.a fra Sverige – specielt Uppland, Västmanland, Södermanland etc – viser at man på formode en snart kommende ynglebestand af arten i dette område. Bølgen, eller rettere fugle på forlænget træk i forårets østlige og nordøstlige normaltrækretning, vil ganske naturligt ramme ind omkring Stockholm og de nævnte län vil formentlig først ”opluge” en potentiel ekspansion.

Frem til årtusindeskiftet 2000 var der i Sverige registreret 171 Citroner og Finland havde 181 bogført – arten var i Finland allerede taget af SU-listen meget før, nemlig i 1994 – det er 20 år siden. Arten er betydeligt sjældnere på de Brittiske Øer, hvor der dog var opregnet 124 fugle (SOF 2003, Sällsynta Fåglar i Sverige, p. 238).

Ser vi lidt nærmere på de danske fund, kan vi konstatere at der er ca 51 fugle /fund (SU 1981-2012, SU´s hjemmeside) i Danmark. Jeg har opsummeret fundene i 4-5 års perioder, og figuren dokumenterer fremgangen også herhjemme. Især efter år 2000 er der sket meget – rekordåret hidtil var 2012 med 7 fund (SU 2012) – et år, hvor arten atter gæstede Rørvig.

Citronvipstjert 1981-2014

Det første fund i Danmark blev gjort ved Skagen i juni 1981. Derefter har der været spredte fund og ikke årligt frem til 2000 som nævnt – og især de seneste 4-5-6 år er der sket en markant fremgang. Fundene fordeler sig på 32 forårsfund (62,7 %) og 19 efterårsfund (37,3 %).

Skagen er den ubetingede bedste lokalitet for Citronen, da de har ikke færre end 16 forårsfugle. Dernæst kommer Rørvig (Korshage-Flyndersø) med 3 fund. Der er to lokaliteter, der har 2 fund om foråret og det er Busemarke, eller Busene, Møn samt Dalegårdsbruddet, Bornholm. Yderligere 9 lokaliteter har registreret arten om foråret. Så kikker man på forårsmaterialet, er Rørvig næstbedste location i Danmark.

At Skagen er bedste lokalitet for arten skal ses på baggrund af artens markante fremstød fra øst – bølgen, eller som nævnt ”forlængerne” kommer fra Livland, brager ind i det centrale Sverige, som foran nævnt – og fortsætter bølgen vestpå – ja, så rammer fuglene ud over Kattegat og naturligt ind i Skagen, som nærmeste land – ø-effekten er skam også meget vigtig her. Skagen har desuden mange folk på banen hele foråret – og jo flere folk, der er ude at lede efter spændende arter, desto flere Citroner bliver der naturligvis registreret.

Citronvip på Flyndersøengen – Henrik Nielsen
Citronvip på Flyndersøengen. Foto: Henrik Nielsen

I Rørvig har vi tre godkendte Citronvipstjerter:

17. maj 1999 – adult han trækkende Korshage, efter flere trækforsøg kl. 5.05. Det var Citron nr 14 i Danmark.
8. maj 2012 – adult han rastende ved Flyndersø-mudderfladen, hvor den opholdt i 20-30 min (se foto ovenfor). Herefter sås fuglen flyve ud mod Korshage og passerede p-pladsen. Den blev set af en del folk, der i forvejen var ude i området.
28. april 2014 – adult han trækkende Korshage kl. 6.04.

At vi i Rørvig kun har set hanner hænger flot sammen med resultaterne fra det øvrige Skandinavien, og Europa i øvrigt. Eksempelvis har svenskerne i deres forårsmateriale opgjort det til 68 % hanner (SOF 2003, p. 239) – af de aldersbestemte iøvrigt lå 42 % på adulte hanner, og resten på 2k fugle. Det formodes, at hannerne er mere motiverede for forlænget træk i starten af en såkaldt expansions-periode (SOF 2003, p. 239) – måske for at tage potentialet i øjesyn når man når frem.

Fordelingen af Citroner på regioner fremgår her:

Citronvipstjert forår 1981-2014

Nordjylland – Frederikshavn, Lønnerup Fjord, Skagen etc – står for 54 % af alle Citronvipper og kan forklares på basis af ovennævnte ekspansions teorier. Næstbedste region er Sjælland med 18 % af fuglene – eller rettere, hver femte fugl der ses i landet er på Sjælland.

Der er ingen tvivl om, at vi i de kommende år skal kikke godt og grundigt efter Citronvippere i lokalområdet. Især mudderfladerne ved kystområder nær Flyndersø, er oplagt til den næste fugl. Også mudderfladerne nedenfor tårnet i Hovvig er kandidat til næste fugl .

Med feltornitologisk hilsen

Erik Vikkelsø Rasmussen, 2014/08/15

Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/citronvipstjert.txt · Sidst ændret: 2014/08/15 17:07 af kes