Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:skovmar

start

Skovmår

Jørgen bech, 2014/03/24

– syd for Langesømosen 24/3 – 2014. Fundet af: EVR, BR. Foto:ODM

Modsat Husmår er Skovmåren et sjældent dyr og ikke mindst vanskeligt at få at se.
På en af utallige formiddagsrunder blev Erik og Birthe opmærksom på voldsom fugleuro oppe i en gran i skovkanten lige syd for Langesømosen og kolonien tæt ved kysten. Ugle – nej, Mår! Halvt skjult af gran sås hale og bagparti, men i et lille vindue kunne man se direkte ind på hoved og den diagnostiske halstegning.
Ole Donald (Mortensen) var i nærheden og tog dette fantastiske og svære billede. Kort efter kunne undertegnede sammen med Henning dyrke Skovmår på dagplads.
Udover gullige centrale del af halstegningen bemærkes sort snude.
Skovmår er tidligere iagttaget i Hovvig/Ringholm Skov og Henning har en iagttagelse af et individ ude på Korshages forland. Artens tilstedeværelse i vores område er dermed veldokumenteret, måske overraskende at det sjældne dyr er i så fragmenteret skov. Imidlertid er skoven både syd og nord for Langesømosen gammel kvalitetsskov med udgåede træer etc.
Skovmår kvitterer for skovkvalitet!

JB

Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/skovmar.txt · Sidst ændret: 2014/05/09 23:01 af kes