Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:styltelober_yngler

start

Stylteløber yngler!

18/5 er der Hvidvingede Terner i Hovvig og en gruppe ornitologer er fortrukket til broen væk fra støjniveauet i tårnet. Men kom mere end hurtigt tilbage, da Ole Søgaard forpustet kommer løbende og meddeler, at han netop har set 2 Stylteløbere i området ud for tårnet. Og dér stod de i indledningen af en lokal karriere, der skulle blive yderst interessant.


Hovvig 2014-05-18. Foto: KB

Det bliver klart, at det er et par, hannen silkeblank i det sorte, hunnen mere brunsort og med mindre markant hovedtegning. Den næste time rakker de rundt i Hovvig og når blandt andet at efterse Ringholm/yderdæmningen inden de ender i Hovvigs norddel, der bliver hovedbasen. Her kan fuglene ses i hvert fald frem til 19/5 kl. 20:35. 20/5 er de væk, men kun for 21/5 at blive genfundet i Nygaard Sø af Kristian Bruus Jensen, der i år har gjort det til sit speciale at finde store, spektakulære og sjældne vadefugle.

Den lille nyanlagte sø var nærmest designet til Stylteløber. De vegetationsløse øer var allerede opdaget af bl.a. et Klydepar og Små Præstekraver. Det går hurtigt. 24/5 redebygning, parring og aggressiv territorial adfærd. 25/5 rugning indledt! De kommende uger samme billede. Hun ruger med korte afløsninger af han. Han vogter og afviser med stort temperament krager, måger og lignende.
Søen er imidlertid ikke stabil og vandstanden - designet til + 1 meter - stiger langsomt. Et skybrud kunne have druknet yngleforsøget, men der er tørke, og det svinger over til netto-fordampning. 16/6 – efter 22 dage – klækkes alle 4 æg til 4 fine pull. Kortbenede og solide fouragerer de fra dag ét vogtet af forældrene. Spændende hvor mange der når frem til at blive flyvefærdige juv.


Nygård Sø 2014-06-18. Foto: Carl Bohn

Søen kommer sandsynligvis til at udvikle sig med vandstandsstigning og tilgroning. Stylteløber er en omkringstrejfende art med opportunistisk valg af yngleplads. Så der er mange grunde til at nyde dette år som unikt i Nygård Sø.

Arten har helt klart ekspansive tendenser mod nord. Fra at være et kæmpe-hit er det nu en årlig om end sjælden gæst i DK. I 1992 sås en Stylteløber trække på Korshage af en enkelt observatør, så det var stort at få fuglen ned i Hovvig. I 1994 sås det første yngleforsøg i DK, da et par lagde et æg, men forsvandt fra Tipperne. Fra 2005 hyppigere fund af omkringstrejfende par. I 2012 lagde et par æg i en lille forladt grusgrav i Nagbøl i Sønderjylland, men reden blev præderet af Blishøne. I 2013 gennemførte et par for første gang ynglecyclus i Lille Vildmose og et par lurmærkede danske Stylteløbere blev flyvedygtige.
Og så i 2014 opfanges et par af Hovvig og slår til på en fin yngle-satellit i form af Nygård Sø.

Jørgen Bech, 2014/06/23 08:25

Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/styltelober_yngler.txt · Sidst ændret: 2014/06/25 17:49 af lb